Više od 100.000 građana iz dijaspore birat će lokalnu vlast u BiH

tačno.net
Autor/ica 2.10.2020. u 09:42

Više od 100.000 građana iz dijaspore birat će lokalnu vlast u BiH

foto: Arhiva

Centralna izborna komisija BiH je na 59. hitnoj sjednici održanoj u četvrtak donijela Odluku o utvrđivanju i objavi broja birača upisanih u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za Lokalne izbore 2020. godine.

Odlukom je utvrđeno da će se na izvodu iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine naći ukupno 101.771 birač.

“Centralna izborna komisija BiH će ovaj izvod javno objaviti na svojoj web stranici, vodeći računa o zaštiti ličnih podataka. Izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine Centralna izborna komisija BiH objavljuje kako bi birač koji je bez svog znanja, odnosno mimo svoje volje upisan u isti, imao mogućnost podnošenja žalbe”, saopćili su iz CIK-a.

Na istoj sjednici Centralna izborna komisija BiH je donijela i odluku kojom se odbija upis u izvod iz Centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za 27.960 birača.

Odluka je objavljena na web stranici, a u prilogu odluke se nalazi baza podataka Centralne izborne komisije BiH o odbijenim prijavama, kojoj se može pristupiti putem unošenja ličnih podataka u aplikaciju “Provjerite da li je vaša prijava odbijena”.

“Žalbe na navedenu odluku mogu se podnijeti Apelacionom odjeljenju Suda BiH putem Centralne izborne komisije BiH do subote, 3.10.2020. godine do 24:00 sati. Izuzetno, dokazi (izjave ovjerene kod nadležnog organa, akti nadležnih organa o adresi boravišta izvan BiH i dr.) kojim se osporava Odluka Centralne izborne komisije BiH mogu se dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 5.10.2020. godine do 16:00 sati, pod uslovom da je žalba dostavljena u roku. Žalbe se dostavljaju putem faksa na broj +387 33 251 329, putem e-mail adrese prijavapp@izbori.ba ili lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH, ulica Danijela Ozme broj 7, Sarajevo. U subotu, 3.10.2020. godine u terminu od 8 do 16 sati u sjedištu Centralne izborne komisije BiH će raditi služba (pisarnica) za prijem eventualnih žalbi”, navedeno je iz komisije.

Centralna izborna komisija BiH poziva birače koji su podnijeli prijavu da glasaju izvan BiH, da posjete web stranicu Centralne izborne komisije BiH i provjere da li je njihova prijava odbijena i eventualno iskoriste mogućnost podnošenja žalbe.

Iz Komisije navode kako će sve prijave za glasanje izvan BiH, gdje postoji sumnja u postojanje krivičnog djela, dostaviti Tužilaštvu BiH.

Također, Centralna izborna komisija BiH donijela je Odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine, prema kojoj će biračka mjesta za Lokalne izbore 2020. godine biti otvorena u Ambasadi BiH u Beču, Generalnom konzulatu BiH u Štutgartu, Generalnom konzulatu BiH u Minhenu, Ambasadi BiH u Oslu, Ambasadi BiH u Beogradu i Generalnom konzulatu BiH u Chicagu.

klix.ba

tačno.net
Autor/ica 2.10.2020. u 09:42