VENECIJANSKA KOMISIJA JE VEĆ IZNOSILA MIŠLJENJE: Dosadašnji izbor delegata za Dom naroda po međunarodnim je standardima

Avdo Avdić
Autor/ica 5.5.2018. u 08:18

VENECIJANSKA KOMISIJA JE VEĆ IZNOSILA MIŠLJENJE: Dosadašnji izbor delegata za Dom naroda po međunarodnim je standardima

Mišljenjem u svojstvu prijatelja suda, Venecijanska komisija je još 2016. godine zaključila „da se čini da je sistem izbora delegata u Dom naroda FBiH propisan Ustavom Federacije BiH u skladu sa evropskim  i drugim međunarodnim standardima u oblasti izbora“.

„Budući da Izborni zakon namjerava da provede u djelo odredbe Ustava Federacije BiH, također se čini da je sistem u skladu i sa ovim standardima“, navedeno je u Mišljenju koje je 17. oktobra 2016. godine Venecijanska komisija dostavila Ustavnom sudu BiH u svojstvu „prijatelja suda“ prilikom rasprave po apelaciji Bože Ljubića.

Time je Venecijanska komisija, faktički, potvrdila da su odredbe Izbornog zakona koje je Ustavni sud BiH stavio van snage „u skladu sa evropskim i drugim standardima“.

Podsjećamo, na posljednjem sastanku lidera federalnih stranaka i ambasadora SAD-a i EU dogovoreno je da se od Venecijanske komisije zatraži mišljenje u vezi sa izmjenama Izbornog zakona koje se odnose na izbor delegata u Domu naroda FBiH. Međutim, Venecijanska komisija se o tom pitanju već izjasnila, tako da je teško očekivati da će stav biti drugačiji od onog koji je već dostavljen Ustavom sudu BiH. Suština je, dakle, da Venecijanska komisija konstatuje da je način izbora delegata u Dom naroda FBiH propisan Ustavom FBiH usklađen sa međunarodnim izbornim standardima. A u Ustavu FBiH piše:

„Broj delegata koji se bira za Dom naroda u svakom kantonu je proporcionalan nacionalnoj strukturi stanovništva kantona. U okviru tog broja, procenat delegata Bošnjaka, Hrvata i ostalih iz kantona bit će, što je moguće više, približan procentu Bošnjaka, Hrvata i ostalih poslanika u zakonodavnom tijelu tog kantona. U Domu naroda bit će najmanje jedan Bošnjak, jedan Hrvat i jedan delegat ostalih iz svakog kantona koji imaju najmanje jednog takvog poslanika u svom zakonodavnom tijelu“.

To znači da bi, bude li se držalo do Mišljenja Venecijanske komisije i Ustava FBIH, i novim Izbornim zakonom bilo bi omogućeno svim izabranim zastupnicima u kantonalnim skupštinama da budu delegirani u Dom naroda FBiH. Protiv ovog koncepta je lider HDZ-a BiH Dragan Čović koji se boji da bi primjenom ovog principa, izgubio kontrolni paket u Domu naroda FBiH, a samim tim i mogućnost opstruiranja formiranja Vlade Federacije.

„Venecijanska komisija ističe da se u načinu izbora delegata u Dom naroda koriste kantoni njihovi delegati, a njegova primarna svrha nije da predstavlja kantone, nego konstitutivne narode i Ostale, te da ostvaruje drugu vrstu ravnopravnosti tj kolektivnu ravnopravnost tri konstitutivna naroda uz određenu zastupljenost Ostalih. Pored toga Dom naroda ima važnu ulogu u postupku vitalnog nacionalnog interesa i može se posmatrati kao dom veta u zakonodavnom tijelu Federacije“, navedeno je u Mišljenju Venecijanske komisije iz oktobra 2016. godine.

Upravo citirani dio Mišljenja Ustavni sud BiH je prilikom odlučivanja po apelaciji Bože Ljubića uzeo kao relevantan, te proglasio odredbe Izbornog zakona BiH neustavnim. Međutim, preostali dio stava Venecijanske komisije suštinski ne ide u korist zahtjevima HDZ-a BIH.

„Venecijanska komisija ističe da održavanjem dva kruga izbora Izborni zakon provodi u djelo relevantne odredbe Ustava Federacije BiH o raspodjeli mjesta u Domu naroda, i to tako što se u prvom krugu, raspoređuje jedno mjesto po konstitutivnom narodu ili Ostalim po kantonu, a u drugom se vrši raspodjela onih mjesta koja nisu mogla biti popunjena u kantonu koji ima potreban broj konstitutivnih naroda ili Ostalih za popunjavanje preostalih mjesta“, tako eksperti Venecijanske komisije konstatuju da je ovakav način izbora delegata u skladu sa međunarodnim standardima.

Avdo Avdić
Autor/ica 5.5.2018. u 08:18