Ulična akcija: Pošteni javni konkursi – jednaka šansa svakome

tačno.net
Autor/ica 15.9.2017. u 14:22

Ulična akcija: Pošteni javni konkursi – jednaka šansa svakome

Danas je u Mostaru održana ulična akcija „Pošteni javni konkursi-jednaka šansa svakome“, koju su organizovali Centri civilnih inicijativa (CCI) u sklopu kampanje „Sposobnim, a ne podobnim“, čiji je cilj depolitizacija i departizacija imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH.

U okviru ulične akcije građani su imali priliku potpisati peticiju kojom se zahtijeva transparentno i pošteno zapošljavanje u državnoj službi, zdravstvu, prosvjeti, javnim preduzećima itd. Lične sposobnosti, znanje, iskustvo i integritet kandidata moraju biti presudni faktor prilikom imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru, a ne stranačka ili porodična veza. Takođe, ovom prilikom, građani će biti detaljnije upoznati sa rezultatima provedenog monitoringa imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH.

„Važeći propisi u našoj zemlji ne štite principe nezavisne, objektivne i stručne provjere, te zapošljavanja i imenovanja najboljih kandidata u javnu upravu. Pitanje provođenja javnih konkursa ostaje jedna od kritičnih tačaka u procesu zapošljavanja u javnoj upravi. U nedostatku jasno utvrđenih procedura i kriterija za imenovanje i zapošljavanje unutar javne uprave, odnosno javnih ustanova, preduzeća i drugih javnih subjekata, svi javni resursi na taj način postaju plijen izvršne vlasti“- istakao je Ivica Ćavar, projekt menadžer CCI-a.

Nalazi monitoringa CCI-a, pokazuju da je proces zapošljavanja generalno vrlo netransparetan. Posmatrano kroz 4 kriterija: da se svi konkursi objavljuju na web stranicama institucija koje isti raspisuju, da se objavljuju u dnevnim novinama, da su svi kriteriji za ocjenjivanje na konkursu dostupni kandidatima, kao i da se sastavi komisija objave prilikom raspisivanja konkursa, došlo se do zaključka da trenutni indeks transparentnosti procesa zapošljavanja iznosi tek 32, na skali od 0 do 100.

Zbog svega navedenog, neophodno je u što skorijem periodu izmjeniti ili donijeti nove zakone o državnoj službi, po ugledu na Unsko-sanski kanton i Kanton Sarajevo, na svim nivoima, a u skladu sa SIGMA principima reforme javne uprave. Po usvajanju navedenih zakona neophodno je donošenje podzakonskih provedbenih propisa, koji bi trebali detaljnije urediti javne konkurse na način da se osigura pravična i poštena selekcija, izbor i zapošljavanje u javnu upravu najboljih među kandidatima.

Svi građani koji žele podržati ovu kampanju, mogu potpisati peticiju i elektronskim putem na platformi www.sposobnimanepodobnim.ba ili to mogu učiniti putem facebook stranice #Sposobnim, a ne podobnim, tako što će podijeliti svoje stavove, priče ili fotografije, kojima će iskazati svoj otpor ovladavanju društvenim bogatstvom, javnim novcem i radnim mjestima od strane podobne manjine.

tačno.net
Autor/ica 15.9.2017. u 14:22