Misija OSCE-a u BiH učestvuje u globalnoj kampanji protiv rodno zasnovanog nasilja

tačno.net
Autor/ica 6.12.2016. u 13:51

Misija OSCE-a u BiH učestvuje u globalnoj kampanji protiv rodno zasnovanog nasilja

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini učestvuje u globalnoj Kampanji bijele vrpce, kao dio kampanje pod nazivom „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, kojom se prepoznaje pozitivna uloga koju muškarci igraju u sprečavanju nasilja nad ženama.

Muškarci u institucijama vlasti, novinari i druge javne ličnosti u BiH su nosili bijele vrpce kao simbol borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.

„Moramo zaustaviti rodno zasnovano nasilje i osigurati da žene žive život bez nasilja“, rekao je šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Jonathan Moore. „Pridružujući se Kampanji bijele vrpce, radimo na tome da podstaknemo svakog muškarca i dječaka da se bezbjedno i djelotvorno suprotstavi neprihvatljivom ponašanju prema ženama.“

Suvada Kuldija, predsjednica Udruženja „Mreža žena policajaca u BiH“, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH, redovno obučava druge policijske službenike kako bi se osiguralo da predmeti nasilja u porodici budu pravilno procesuirani. „Moj cilj je osigurati da se Zakon o zaštiti od nasilja u porodici dosljedno sprovodi na svim nivoima. Mi moramo podizati svijest o bezbjednosnim implikacijama nasilja nad ženama, koje mnogi često zaboravljaju“.

Kampanja bijele vrpce je započela u Kanadi kao reakcija na masakr počinjen na univerzitetu École Polytechnique 6. decembra 1989. godine. Danas ona predstavlja globalni pokret koji promoviše zdrave odnose, ravnopravnost spolova i saosjećajnu viziju muževnosti. Kampanja podstiče muškarce da prihvate svoju ulogu pozitivnih, snažnih uzora mladićima i dječacima oko sebe, tako što vrednuju žene kao ravnopravne osobe. Kampanja se obilježava između 25. novembra i 10. decembra svake godine.

Tagovi:
tačno.net
Autor/ica 6.12.2016. u 13:51