SARAJEVSKI SALON NAKON PEDESET GODINA

Sanela Nuhanović
Autor/ica 9.1.2019. u 20:08

SARAJEVSKI SALON NAKON PEDESET GODINA

Davne 1968. godine, prije pedeset godina, održana je prva izložba pod nazivom “Sarajevski salon“. Inicijativa za pokretanje ovog izložbenog projekta i događaja potekla je od Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, a istaknuti pokretači ove izložbe bili su tadašnji mladi umjetnici Borislav Aleksić, Mehmed Zaimović, Mersad Berber i likovni kritičar Muhamed Karamehmedović.

U predgovoru “II Sarajevskog salona“ (održanog 1969. godine u dvorani Radničkog univerziteta “Đuro Đaković“), Karamehmedović piše: “Kada smo prošle godine na ovom istom mjestu iznosili dojmove o prvom sarajevskom Salonu, bili smo uvjereni u činjenicu da sve ono što se tada desilo u skromnom omjeru izlagača i još skromnijem izložbenom prostoru treba da bude potvrđeno u budućnosti da bi se uistinu pokazalo u onoj mjeri prekretnim i presudnim za likovnu umjetnost naše sredine kako to svi želimo. Očigledno, jedna nova koncepcija se borila za svoju afirmaciju: bez mnogo buke njeni kreatori stvarali su svoja djela, spremajući se za novi stvaralački obračun ove godine kako bi se afirmisao i potvrdio kvalitet a ne kvantitet. Jer, kako god je taj prvi Salon jasno ukazao na niz bitnih kvalitetnih promjena do kojih je došlo u tkivu naše anemične organizacije i likovnih smotri, mnogi znaci ukazivali su da bitka za konačnu afirmaciju Salona nije završena, već da je tek počela, i ona vjerovatno tek treba da izdrži svoja najteža iskušenja. Nešto se očigledno kreće i mi ćemo sa zadovoljstvom istaći da su i po broju izlagača i po kvalitetu njihovih radova evidentni rezultati u ovom kratkom vremenskom intervalu od jedne godine“.

Afirmacija i potvrda kvaliteta je upravo jedan od ciljeva ”obnovljene” izložbe “Sarajevski salon“ koju organizuje Udruženje likovnih umjetnika Kantona Sarajevo.

Na tadašnjim sarajevskim Salonima (od 1968. do 1974. godine) izlagali su neki od najznačajnijih bosanskohrecegovačkih umjetnika i umjetnica, među kojima: Alija Kučukalić, Borislav Aleksić, Husko Balić, Zdenko Grgić, Vojo Dimitrijević, Seid Hasanefendić, Bekir Misirlić, Nada Pivac, Mica Todorović, Ljubo Lah, Mehmed Zaimović, Boško Kućanski, Franjo Likar, Mersad Berber, Arfan Hozić, Milorad Ćorović, Ibrahim Ljubović, Jusa Nikšić, Affan Ramić, Mario Mikulić, Ismar Mujezinović, Radmila Jovandić, i brojni drugi.

Ukupno je realizovano sedam izložbi, a posljednji “Sarajevski salon“ održan je 1974. godine, iste godine kada je stari Umjetnički paviljon srušen, a 1975. godine, otvaranjem novog izložbenog prostora – galerije Collegium artisticum, “Sarajevski salon“ na izvjestan način prerasta u veću umjetničku manifestaciju pod nazivom “Collegium artisticum“, na kojoj se pored radova likovnih umjetnika, predstavljaju i ostvarenja arhitekata, umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera (što je predlagao i kritičar Karamehmedović u tekstu povodom Sarajevskog salona 1971. godine).

Nakon više od četiri decenije, 2011. godine, tada novoosnovano Udruženje likovnih umjetnika Kantona Sarajevo, na čelu sa umjetnicima Izetom Alečkovićem i Džekom Hodžićem, smjelo kreće u organizaciju kolektivne selektivne izložbe istog naziva. Zahvaljujući entuzijazmu i energiji osnivača i voditelja Udruženja, kao i zalaganju umjetnika i umjetnica okupljenih oko pomenutog Udruženja, te svakako zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva kulture i sporta KS, ”obnovljena” izložba “Sarajevski salon“ se evo već sedmi put realizuje, sa ciljem da pruži relevantan uvid u aktuelno stvaralaštvo i umjetničku produkciju bosanskohercegovačkih umjetnika i umjetnica.

Ovogodišnja izložba, kao i prethodnih godina, zbir je individualnih likovnih poetika a obuhvata radove već renomiranih bosanskohercegovačkih umjetnika i umjetnica, ali i radove najmlađe generacije likovnih stvaralaca čiji potencijal Udruženje, iz godine u godinu, prepoznaje i podržava.

Odlomak iz teksta: Sarajevski salon nakon pedeset godina

Otvorenje izložbe će biti upriličeno u galeriji Collegium artisticum, u četvrtak, 10. januara 2019. godine u 19:00 sati.

Posjetioci će na ovogodišnjoj izložbi “Sarajevski salon“ moći vidjeti i uživati u radovima 36 umjetnika i umjetnica.

 1. Admir Mujkić
 2. Aleksandar Saša Bukvić
 3. Alisa Čaber
 4. Alma Ajanić-Gavrić
 5. Amela Hadžimejlić
 6. Amer Bakšić
 7. Amer Hadžić
 8. Avdo Žiga
 9. Bojana Mikulić
 10. Borko Močević
 11. Braco Dimitrijević
 12. Daniel Premec
 13. Darko Šobot
 14. Džeko Hodžić
 15. Dževad Hozo
 16. Edin Numankadić
 17. Elma Alić
 18. Emir Osmić
 19. Enes Sivac
 20. Fikret Libovac
 21. Halil Tikveša
 22. Hamzalija Muhić
 23. Ilonka Jasak
 24. Indira Bešlić
 25. Izet Alečković
 26. Lejla Ćehajić
 27. Marko Frančešević
 28. Mehmed Klepo
 29. Mia Bučan
 30. Muhamed Ćeif
 31. Nedim Đikić
 32. Nela Hasanbegović
 33. Renata Papišta
 34. Salim Obralić
 35. Samir Sućeska
 36. Savka Krčmar
Sanela Nuhanović
Autor/ica 9.1.2019. u 20:08