Reakcija na tekst „Obistinjene najave Inforadara: Džakula uhljebio saradnice na šefovske pozicije u UIO“

Inforadar.ba
Autor/ica 8.8.2020. u 12:03

Reakcija na tekst „Obistinjene najave Inforadara: Džakula uhljebio saradnice na šefovske pozicije u UIO“

Reakcijom na tekst portala Inforadar.ba: „Obistinjenje najave Inforadara: Džakula uhljebio saradnice na šefovske pozicije u UIO“ javio se pravni punomoćnik odlazećeg direktora UIO Mire Džakula sa zahtjevom za „demanti i ispravkom netačnih navoda“.

Reakciju objavljujemo u nastavku.

“Poštovani,

Objavljenim tekstom pod naslovom „Obistinjene najave Inforadara: Džakula uhljebio saradnice na šefovske pozicije u UIO“ od 27. 7. 2020. godine na račun Džakula Mire iznesene su neistinite činjenice sa ciljem da se isti diskredituje kao vršilac javne funkcije te sa određenim insinuacijama pokuša degradirati i kao porodični čovjek.

Tekst je sačinjen od niza fabrikovanih konstrukcija koje nemaju osnova u stvarnom činjeničnom stanju a čija je jedina namjera stvaranje lažne slike o djelovanju i samoj ličnosti Džakula Mire.

Džakula Miro nalazi se na čelu UIO od 24. februara 2011. godine. U navedenom periodu zakonitost njegovog rada ni u jednom trenutku nije bila dovedena u pitanje od strane nadležnih državnih organa. Upravo suprotno, u periodu njegovog mandata Uprava za indirektno oporezivanje bilježi rast u naplati indirektnih poreza i na taj način obezbjeđuje veći priliv sredstava u budžet Bosne i Hercegovine.

Javnu funkciju vrši odgovorno, zakonito, transparentno i u skladu s pravilima službe.

Oštro osuđuje i demantuje netačne konstrukcije u imenovanom tekstu i iste shvata lično, usmjerene direktno na njega prije svega kao porodičnog čovjeka i profesora.

Kostrukcijom iz naslova teksta“ …Džakula uhljebio prisne saradnice na šefovske pozicije u UIO“ neosnovano je Džakula Miro optužen za nepotizam, a epitetom „prisne“ u javnosti je otvoreno pitanje stvarnog odnosa između Džakula Mire i u tekstu kasnije imenovane Majstorović Jelene. Nije tačno da je Jelena Majstorović diplomirala“… na privatnom banjalučkom fakultetu Aperion – kod profesora Džakule“. Ista nikada nije bila student profesora Džakula Mire, niti je kod istog diplomirala.

Odnos Džakula Mire i Majstorović Jelene isključivo je profesionalne prirode, te je ista na radno mjesto šefa Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja u RS Banjaluka postavljena i imenovana odlukom Agenicije za državnu službu Bosne i Hercegovine , a po prethodno raspisanom konkursu. Istu proceduru i imenovanje prošla je i imenovana u tekstu Šobat Nevenka.

Džakula Miro sa imenovanjem i postavljanjem na radna mjesta u državnim službama Bosne i Hercegovine , pa tako i u Upravi za indirektno oporezivanje, nema ništaodnosno sporna imenovanja nisu u njegovoj nadležnosti niti isti o njima može odlučivati.

Netačni su navodi i da je Džakula uhljebio i tek punoljetnu kćerku Jelene Majstorović Janu….”. Džakula Miro ne poznaje imenovanu kćerku Majstorović Jelene te se sa zapošljavanjem iste ne može dovesti u bilo kakvu vezu..

Sve iznesene činjenice i fabrikovane konstrukcije imaju sposobnost dokazivosti. Autor teksta nije ponudio ni jedan dokaz kao potvrdu svojih navoda.

Neprovjerenim informacijama i pisanjem na način kako je to učinjeno tekstom od dana 27.07.2020. godine javnost je dovedena u zabludu, sam Džakula Miro je oklevetan i diskreditovan a čime je nesporno nanesena šteta njegovom ugledu.

Džakula Miro ni jednim svojim postupkom nije zaslužio da bude predmet lažnih i ničim potkrijepljenih tvrdnji te niko nema pravo da obmanjuje javnost sa neistinitim i skandaloznim tekstovima i aferama, a istinitost svega navedenog autor teksta biće u prilici dokazivati pred sudom.

Imajući u vidu navedeno kao i zakonsku obavezu i kodekse koji vas obavezuju na objektivno, transparentno i nepristrasno izvještavanje, očekujemo da ćete ovaj zahtjev za ispravku netačno i neistinito objavljenih informacija objaviti u najkraćem mogućem vremenskom roku.”

Odgovor glavnog urednika InfoRadar-a Almedina Šišića

“Poštovani,

budući da je riječ o nečemu što je trebalo da liči na demanti, no na kraju je ispao pokušaj PR-a Mire Džakule, sam naš odgovor iziskuje taksativno nabrajanje, kako ne bismo nešto propustili.

  1. Sama konstrukcija da je UIO bilježila porast naplate poreza u Džakulino vrijeme manipulirajuća je iz prostog razloga jer to nema ama baš nikakve veze sa Džakulom, već upravo o tome o čemu pišete – povećanjem naplate indirektnih poreza. Istovremeno, postoji zvanični izvještaji sigurnosnih agencija o tome da zbog korupcije unutar državnih carina država godišnje gubi na desetine miliona KM.
  2. Jelena Majstorović JESTE studirala na fakultetu na kojem je Džakula predavao, o tome postoje egzaktni dokazi. U UIO je primljena sa srednjom stručnom spremom, godinu ili dvije nakon što je Džakula postao direktor UIO, a nakon završenog fakulteta bez konkursa je primljena je za šefa grupe u UIO. Rješenje za šefovsku poziciju bez konkursa može da donese samo direktor – Džakula.
  3. Postoji više dolaza da je riječ o prisnoj saradnici, i ukoliko Miro Džakula bude insistirao na njima, mi ćemo mu ih, iako smo ozbiljan medij koji bavi ozbiljnim temama, ipak sa zadovoljstvom iznijeti.
  4. Notorna je neistina da Džakula „nije imao ništa sa imenovanjima Jelene Majstorović i Nevenke Šobot“. Naime, kao što to dobro znate, „Inforadar“ je u dva navrata, a prije njihovog postavljenja, upozoravao da se UPRAVO SPREMA njihovo postavljenje, i to UPRAVO NA MJESTA na koja su postavljene. Kako bismo drugačije znali da će od oko 2.600 službenika i radnika u UIO upravo njih dvije biti primljene upravo na ta mjesta?! Naglašavamo da nemamo nadnaravne moći i talente.
  5. S obzirom da je „Inforadar“ u dva navrata, u dva teksta upozoravao da se sprema postavljenje Jelene Majstorović i Nevenke Šobot na ta mjesta, a da je UIO na čelu sa Džakulom bahato ignorirao naša upozorenja (te su one na kraju i imenovane), jedini koji su prekršili zakone i pravilnike su Džakula i UIO, a ne „Inforadar“, no o tome drugom prilikom.
  6. Notorna je neistina da je Agencija za državnu službu BiH postavila ove službenice. Naime, kao što je i vama dobro poznato, ADS tek raspisuje konkurs, a konkursnu komisiju imenuje – Džakula, kao i rješenja o postavljenju službenika.
  7. Notorna je neistina da Miro Džakula nema ništa s postavljenjem kćerke Jelene Majstorović, tek punoljetne Jane. Naime, kao što vam je OPET vrlo dobro poznato, „Inforadar“ je uputio upit u sjedište UIO, no indikativno je da iz sjedišta UIO na njih nije dobio direktan odgovor, jer se radilo o skretanju teme sa suštine. Vrlo je lako dokazati da je Jana Majstorović primljena na radno mjesto bez dana radnog staža, odnosno, da za CI Gradiška nije ni bio raspisan konkurs, te da je Jana Majstorović primljena na drugo radno mjesto a onda je rješenjem direktora prebačena u Gradišku. No, ako je to rješenje u ime Džakule neko drugi potpisao, te ukoliko na to budemo prisiljeni – putem našeg advokata ćemo istrajati u razjašnjavanju te situacije budući da nam je poznato ko i na koji način potpisuje određene dokumenta „za“ i u ime Mire Džakule. Na kraju, iznimno je važno naglasiti da je barem 50-ak ljudi imalo potrebne kvalifikacije i završen carinski i državni ispit, za razliku od Jane Majstorović.
  8. S tim u vezi, raspolažemo pouzdanim informacijama da je u UIO doneseno na stotine rješenja na neregularan i nezakonit način koja su poptisivali Džakulini prvi saradnici/saradnice (imena poznata redakciji) da bi Džakula izbjegao odgovornost, no o tome nekom drugom prilikom.
  9. Na kraju, o ugledu i svemu ostalom Miro Džakula je morao da razmišlja mnogo ranije. „Inforadar“ nema s tim nikakve veze te će da nastavi da izvještava o korupciji i klijentelizmu, kao u UIO, tako i u svim drugim institicijama države.”

Inforadar.ba

Inforadar.ba
Autor/ica 8.8.2020. u 12:03