Predstavljanje Dosijea „JNA u ratovima u Hrvatskoj i BiH“

tačno.net
Autor/ica 7.6.2018. u 13:44

Predstavljanje Dosijea „JNA u ratovima u Hrvatskoj i BiH“

U petak 15. juna 2018. godine Fond za humanitarno pravo (FHP) predstaviće svoj deseti dosije pod nazivom „JNA u ratovima u Hrvatskoj i BiH“ (Dosije). Prezentacija će biti održana u velikoj sali Medija centra u Beogradu (Terazije 3, II sprat), sa početkom u 11 časova.

Tema najnovijeg Dosijea FHP-a je uloga Jugoslovenske narodne armije (JNA) u ratovima u Hrvatskoj i BiH i njena transformacija iz jugoslovenske u srpsku vojsku. U uvodnom delu Dosijea predočene su činjenice o razvoju krize u bivšoj Jugoslaviji i koraci koje je preduzimalo rukovodstvo Republike Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem u preuzimanju kontrole nad JNA, sa namerom da je upotrebi za ostvarenje svojih ratnih ciljeva.

Prvi deo Dosijea posvećen je ulozi JNA u ratu u Hrvatskoj. Predočeni su dokazi o dve faze njenog delovanja: prvoj, u kojoj je zajednička jugoslovenska armija razdvajala sukobljene strane i stvarala tampon zone između njih, i drugoj, u kojoj se JNA otvoreno stavila na srpsku stranu, granatirala hrvatske gradove i zajedno sa jedinicama Milicije Krajine i paravojnim srpskim grupama učestvovala u borbama protiv oružanih snaga Republike Hrvatske i napadima na slabo branjena ili nebranjena sela.

Nakon povlačenja iz Hrvatske tokom prvih meseci 1992. godine, JNA je težište svojih vojnih aktivnosti prebacila u BiH. U drugom delu Dosijea opisuje se kako je JNA na početku rata u BiH učestvovala u zauzimanju bosansko-hercegovačkih opština, ponovo za račun srpske strane i u saradnji sa Srpskom demokratskom strankom iz BiH. Opštine u čijem je zauzimanju učestvovala JNA postale su potom deo ratne teritorije Republike Srpske. U Dosijeu su, takođe, predstavljeni podaci o transformaciji jedinica JNA u jedinice VRS i prepuštanju naoružanja, opreme i kadrova vojsci bosanskih Srba u proleće 1992. godine.

Dosije će predstaviti:

  • Jovana Kolarić, autorka Dosijea, FHP
  • Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima FHP-a
  • Nemanja Stjepanović, član Izvršnog tima FHP-a

Simultani prevod na engleski jezik je obezbeđen.

tačno.net
Autor/ica 7.6.2018. u 13:44