Po završetku posjete Bosni i Hercegovini, predstavnik OSCE-a za slobodu medija poziva na jačanje nezavisnosti javnih servisa i zaštitu sigurnosti novinara

Željka Šulc
Autor/ica 20.4.2018. u 21:33

Po završetku posjete Bosni i Hercegovini, predstavnik OSCE-a za slobodu medija poziva na jačanje nezavisnosti javnih servisa i zaštitu sigurnosti novinara

Foto: osce.org

Predstavnik OSCE-a za slobodu medija Harlem Désir, okončao je danas svoju prvu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini, naglašavajući potrebu jačanja medijskog pluralizma, uključujući poštivanje nezavisnosti i održivosti javnih servisa, kao i potrebu da se zaštiti sigurnost novinara u državi.

Tokom trodnevne posjete, predstavnik OSCE-a za slobodu medija Désir se sastao sa ministrom vanjskih poslova Igorom Crnadkom, ministricom za ljudska prava i izbjeglice, Semihom Borovac, predsjedavajućim Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Borislavom Bojićem i zamjenikom ministra komunikacija i prometa, Sašom Dalipagićem, kao i sa predstavnicima medija i udruženjima novinara.

„Imao sam vrlo otvorene i konstruktivne razgovore sa predstavnicima vlasti u Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo o ključnoj ulozi medija i nezavisnosti medija u demokratskom procesu, te o odgovornosti vlasti da podrže medijski pluralizam i osiguraju sigurnost novinara“, izjavio je Désir.

Na sastancima sa  predstavnicima vlasti, Désir je naglasio potrebu da se garantiraju nezavisni i održivi javni servisi, između ostalog putem provedbe relevantnih zakona i uspostave Korporacije javnih RTV servisa BiH, koja ima za cilj harmonizaciju njihovih aktivnosti.

„Veoma sam zabrinut za stanje javnih RTV servisa u Bosni i Hercegovini, kojeg u svojim rukama drže političke snage. Politička nezavisnost i financijska održivost BHRT-a i entitetskih servisa su od ključne važnosti i hitno su potrebni, u cilju ispunjavanja njihove dužnosti koju imaju prema svim građanima ove države“, istakao je predstavnik OSCE-a za slobodu medija. „Ovo ide ruku pod ruku sa potrebom da se poštuje nezavisna uloga Regulatorne agencije za komunikacije i njene odluke, kao i sa potrebom da se završi proces prelaska na digitalno emitiranje.“

Sigurnost novinara je također bila jedna od centralnih tema tokom sastanaka Harlema Désira. „Bilo kakav napad na novinara je napad na pravo društva da bude informisano“, naglasio je Désir, dodavši da takvi napadi moraju biti spriječeni, javno osuđeni kada se dogode i podrobno istraženi.

Potreba za većom transparentnošću medijskog vlasništva i finansiranja medija javnim sredstvima na svim nivoima je također naglašena, kao i potreba za poboljšanjem uvjeta u kojima rade novinari, kako bi se spriječila podložnost medija političkim i ekonomskim pritiscima.

Predstavnik OSCE-a za slobodu medija Désir održao je sastanke i sa predstavnicima Regulatorne agencije za komunikacije i medijskom zajednicom: Vijećem za štampu, Udruženjem BH novinari, Media centrom, i sa predstavnicima nekoliko medijskih kuća, uključujući posjetu redakciji dnevnog lista „Oslobođenje“. Također se sastao i sa predstavnicima međunarodne zajednice.

Désir će nastaviti blisku suradnju sa vlastima na poboljšanju zaštite i slobode medija u Bosni i Hercegovini.

Željka Šulc
Autor/ica 20.4.2018. u 21:33