MESS through the lens: Izložba fotografija Nikole Blagojevića u Zvonu

Kristina Ljevak
Autor/ica 19.1.2020. u 09:55

MESS through the lens: Izložba fotografija Nikole Blagojevića u Zvonu

Foto: Nikola Blagojević

Udruženje za afirmaciju kulture i umjetnosti Zvono organizira otvaranje izložbe fotografija pod nazivom MESS through the lens autora Nikole Blagojevića.
Izložba će biti otvorena u ponedjeljak, 20. januara u 21:00 sati u Galeriji Zvono (Obala Maka Dizdara 10).

Posljednjih šest godina Nikola Blagojević angažovan je kao jedan od dva oficijelna fotografa Internacionalnog teatarskog festivala MESS i ova postavka presjek je šestogodišnjeg angažmana u službi dokumentovanja teatarskih predstava izvedenih na jednom od najznačajnijih istočnoevropskih pozorišnih festivala.

Radovi Nikole Blagojevića približiće nam teatarsku fotografiju kao dio specifičnog profesionalnog iskustva koje pored vrhunskog svjetla kao jednog od osnovnih preduslova za kvalitetan fotografski rad podrazumijeva i učešće profesionalnih glumaca i glumica kao „modela“, što je, uz boje i pokret, dio razloga koji su Nikolu Blagojevića privukli i zadržali u ovoj formi autorskog izražavanja.
U vrijeme novih medija, a i mimo toga, pozorišna fotografija važan je segment ukupne pozorišne produkcije. Osim što je nužna u komunikaciji sa javnošću i medijima – u službi najava i promocije pozorišnih predstava, ona je i trajni dokument, dio vizuelne memorije, zabilježeni neponovljivi trenutak, jer svaka predstava u svakoj novoj izvedbi ima svoje različitosti, a zbog vijeka trajanja pozorišnih predstava  koji je uvijek ograničen te rijetke prakse video dokumentovanja pozorišnih izvedbi, fotografija ostaje jedini trajni podsjetnik na postojanje pozorišnog života i staža jedne predstave.

O autoru:

Nikola Blagojević je rođen 1987. godine u Derventi. Prvi fotoaparat dobio je od oca već u srednjoj školi, čime se razvija njegovo interesovanje za fotografiju, dok fotografsku karijeru započinje 2008. godine. U 12 godina profesionalnog angažmana, imao je priliku sarađivati sa najpriznatijim agencijama i magazinima u regionu. Krajem 2016. godine, sa nekoliko prijatelja, osnovao je Multimedijalni Studio Spektroom, gdje i danas radi. Osim magazina Gracija, gdje trenutno obnaša funkciju urednika fotografije, njegove radove možemo vidjeti i u drugim BH magazinima, poput magazine Azra, Fashion Beauty Love…

Kristina Ljevak
Autor/ica 19.1.2020. u 09:55