FER Diskursi: Naredna tribina o religijskim i sekularnim feminizmima

TPO Fondacija
Autor/ica 17.4.2018. u 09:44

FER Diskursi: Naredna tribina o religijskim i sekularnim feminizmima

Nakon prve tribine “Između religijskog i sekularnog”, koja je u martu mjesecu održana u Sarajevu u okviru Inicijative Fer diskursi, 20. aprila nastavljaju se aktivnosti. O temi “Religijski i sekularni feminizmi” govorit će gošće iz Srbije i Hrvatske – dr. sc. Adriana Zaharijević i dr. sc. Jadranka Rebeka Anić. Uvodničar i moderator ovog panela bit će Nikola Vučić

O spaljivanju u 21. vijeku, rodnim stereotipima i tzv. “rodnoj ideologiji”, o spoju sekularnog i religijskog. Da li se je sekularnost nužno emancipacija, a religija – opresija?

Na narednoj tribini, koja će biti upriličena u prostorijama Internacionalnog multireligijskog interkulturnog centra “Zajedno” u Sarajevu na adresi Obala Kulina bana 39, govorit će dvije stručnjakinje i vrsne poznavateljice tema iz oblasti ženskih ljudskih prava, feminizma, rodnih teorija, teologije i filozofije.

Kroz javne rasprave, kritičke i analitičke tekstove kao i naučno-istraživačko djelovanje inicijativa “Fer diskursi” želi ukazati na sve učestalije probleme diskriminacije i stigmatizacije žena i drugih manjina kako u mejnstrim religijskom diskursu, tako i u diskursima liberalnih demokracija. Ako ste spremni na konstruktivnu kritičku argumentaciju i raspravu, organizatorice i organizatori pozivaju da se pridružite i ponudite svoj fer-intelektualni doprinos u kreiranju egalitarnog sustava vrijednosti, nasuprot sveprisutnoj patrijarhalnoj fobičnosti.

Adriana Zaharijević je diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sve kasnije nivoe studija završila je Fakultetu političkih nauka, spajajući političku filozofiju, feminističku teoriju i društvenu istoriju 19. veka. U Institutu za filozofiju i društvenu teoriju zaposlena je od 2013. godine, a od 2016. radi i kao docentkinja na Univerzitetu u Novom Sadu. Objavila je dve monografije i preko šezdeset radova, koje je predstavljala u zemlji i svetu. Njena sadašnja teorijska interesovanja usredsređena su na polje kritičkog angažmana.

Jadranka Rebeka Anić, SSFCR, viša je znanstvena suradnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Split, u Hrvatskoj. Predavala je na sveučilištima u Zagrebu, Splitu i Sarajevu. Predsjednica je Hrvatske sekcije Europskog društva žena u teološkom istraživanju. Područje znanstvenog rada su joj pastoralna teologija, feministička teologija, feministička sociologija, a znanstveni interesi biblijska i teološka antropologija pod rodnim vidom, položaj žene u Crkvi i društvu, rodne teorije.

Tagovi:
TPO Fondacija
Autor/ica 17.4.2018. u 09:44