Dan Republike

Petar Fehir
Autor/ica 29.11.2017. u 09:43

Dan Republike

za dvajsdeveti se noži oštrli
zacrvenjob se u dvoru snjeg bjel
pab pal`li svinjče i slamom trljal
i garave repove i uva jel

napuvalib mjeur ko balon
pab šnjime igral na male
i ključom za slamu nišanli
sito na vratma štale

i niko nas za to neb špoto
stari baš nis ni marli
o bunkermab davnim divanli
noć iz moždara garli

ondab se stisli uz vatru
iz pletenke rakju ljeval
i nis po šumama i gorama
neg oj oraje oraje pjeval

 

Petar Fehir
Autor/ica 29.11.2017. u 09:43