Ćesir-Škoro: “Politici trebaju žene, ženama treba politika”

SDP
Autor/ica 10.8.2018. u 17:55

Ćesir-Škoro: “Politici trebaju žene, ženama treba politika”

Potpredsjednica FOŽ SDP BiH, predsjednica FOŽ KO SDP BiH HNK, aktivistica, odgovorna, energična, uvijek spremna na akciju i pokret. Vaši motivi, šta je to što Vas pokreće?

Ifeta Ćesir Škoro: Mislim da o nama treba da govore djela. Nekako, sve što radim čini mi se da se podrazumijeva, da trebam još, da može bolje, više. Ja zaista mislim da je normalno raditi i ne očekivati uvijek dobitak. Kada govorim o društveno korisnom radu smatram da je dobitak uopće moći raditi jer mnoge osobe nemaju tu priliku, nešto zbog ličnog nesnalaženja, nešto što žive u okruženju koje to ne prihvata, neki nemaju priliku (roditelji, muževi, strah za radno mjesto, pa možda svekrva) . Ja sam uvijek voljela raditi. Od svoje 15. godine sam počela zarađivati. Poslije završene osnovne škole išla sam brati breskve u Hepoku, potom grožđe pa cvijeće i tako svakog ljeta. Bila sam vrlo aktivna članica Saveza socijalističke omladine Jugoslavije a prije punoljetnosti sam primljena i u Savez komunista. Učestvovala sam na međunarodnim radnim akcijama, bila ferijalka. Nisam bila ni loša učenica. Kroz sva ta djelovanja srela sam jako puno dobrih ljudi za koje mogu reći da su moje najveće bogastvo. Volim raditi u timu i dosta radim sa ženama i mladim ljudima. Rad sa ženama je neiscrpno more ideja a njihova snaga mi dodatno daje vjetar u leđa.

Znamo da ste dosta aktivni i kroz nevladin sektor. Možete nam predstaviti udruženje na čijem ste čelu i koje su to aktivnosti koje provodite?

Ifeta Ćesir Škoro: Inicijativa građanki/na Mostara je udruženje nastalo zajedničkim djelovanjem žena Mostara iz različitih političkih partija i nevladinih organizacija. Okupljamo žene koje svojim aktivizmom, kroz različite segmente političkog i društvenog života, pokušavaju uticati i donositi pozitivne promjene kada je riječ o položaju i zastupljenosti žena u bosanskohercegovačkom društvu.

Na primjer, Hercegovačko-neretvanski kanton je jedini kanton koji nije imao Zakon o zaštiti porodica sa djecom. Mi, žene, smo se zalagale za donošenje Zakona, uspjele smo ući u Skupštinu Kantona i ponuditi prednacrt Zakona. Samo dvoje zastupnika je bilo suzdržano dok su svi ostali prihvatili naš prijedlog. Za ove aktivnosti Inicijativa je dobila nagradu Madeleine K. Albright te je o nama snimljen i film “Podizanje mostova”.

Udruženje u svom fokusu rada ima marginalizirane skupine u koje spadaju i žene. Pokušavamo animirati žene da detektuju probleme u svojoj sredini i da ih kroz svoj angažman pokušaju riješiti. Pokušavamo ih osnažiti da spoznaju da su svi alati za rješavanje problema upravo u njihovim rukama i da ih samo trebaju znati upotrijebiti. Takođe radimo sa djecom svih uzrasta i sa mladom populacijom.

SDP je promovirao Plan 10 koji između ostalog nudi rješenja za oblast zdravstvenog sistema i socijalne zaštite. S obzirom da dolazite iz oblasti vezane za zdravstveni sistem možete nam prokomentirati stanje u ovoj oblasti, sa fokusom na posljednjih nekoliko godina kada imamo vrlo zabrinjavajući trend odlaska zdravstvenih radnika u zemlje Evrope ali i šire? Šta je to što doprinosi ovim “migracijama” i uvjetuje ovakav trend?

Ifeta Ćesir Škoro: Kada bi se dijelile medalje za izvoz mozgova, naša zemlja bi dobila zlato. Odlaze obrazovani, stručni ljudi, da grade tuđinu umjesto svoju zemlju. Odlaze ljekari, medicinske sestre pa se pitam: Ko će nas liječiti? Ako ništa ne poduzmemo, za koju godinu bićemo zemlja starih. U zadnjih nekoliko godina velik je interes za upis u srednju medicinsku školu koju većina mladih završava kako bi otišla u inostranstvo. Sa druge strane u velikom broju zdravstvenih ustanova nemamo optimalan broj medicinskog osoblja, kako ljekara tako i tehničara. Zdravstveni radnici su potplaćeni, rade u lošim uslovima, vrlo često bez osnovnih sredstava za rad, esencijalne liste nisu usklađene sa stvarnim potrebama pacijenata itd. Posljedično imamo zdravstvo koje je neefikasno, rasparčano, opterećeno administracijom. Imamo 13 ministarstava, 13 zavoda zdravstvenog osiguranja. Nemamo ministarstvo na državnom nivou što onemogućava bilo kakvu saradnju sa međunarodnim organizacijama. Sve nabrojano ne ide u prilog niti pacijentima niti zdravstvenim radnicima.

Plan 10 nudi kvalitetne programe koji će humanizirati zdravstvo, što mu je i uloga. Cilj Plana 10 je organizirati zdravstvo na čitavom prostoru BiH i za sve građane BiH, zdravstveni sistem koji će se temeljiti na univerzalnosti, solidarnosti, jednakosti i dostupnosti.

Uloga i položaj žena u društvenom i političkom životu je svakako nezaobilazna tema za Vas koja ste prva među jednakima u Forumu žena. Koliko ste zadovoljni trenutnim stanjem?

Ifeta Ćesir Škoro: Po zadnjem popisu stanovnistva iz 2013. godine u BiH je bilo oko 51% žena. Mnoga istraživanja pokazuju da više žena upisuje fakultet i redovnije ga završava. Dakle, u popisu nas ima, na fakultetima nas ima, na biroima rada nas ima, u kuhinjama nas ima… Ima nas, svugdje nas ima a ne vidimo se. A gdje nas to nema? Nema nas na mjestima gdje se odlučuje, nema nas tamo gdje su dobre plate, nema nas u državnom Predsjedništvu, nema nas kao predsjednica političkih partija, nema nas kao nositeljica lista za izbore, nema nas, nema nas. Stakleni plafon! Ko ga izmisli? Žene mogu, hoće, znaju da promjene stanje na bolje. Promjene dolaze kroz izbore. Ovi izbori su važni za našu zemlju, važni za sve građane. Do promjena mora doći, ovako više ne može i ne smije. Građani odlučuju koga će plaćati da ih zastupa. Mnogi će obećavati čuda kao i za svake izbore. I, šta imamo? Imamo zemlju punu mržnje, nacionalizma, pljačke, kriminala, nerada, imamo zemlju iz koje ljudi odlaze, odlaze jer ne vide perspektivu. Jedina istinska alternativa ovoj tromoj, od nerada umornoj vlasti je Socijaldemokratska partija BiH.
SDP nudi programe kreirane na osnovu razgovora sa građankama i građanima naše zemlje. Povjerenje, to građanima treba. Sigurna sam da će na ovim izborima građani dati povjerenje SDP-u jer mi gradimo zemlju za sve nas.

Koliko su žene zainteresirane za politiku? Šta poručiti našim drugaricama, prijateljicama, poznanicama, koje se nisu usudile ili još uvijek razmišljaju o aktivnijem ulasku u politiku?

Ifeta Ćesir Škoro: Naše udruženje je radilo istraživanje među mladima jer smo željeli saznati da li su žene zainteresirane za politiku. Istraživanje je pokazalo da su žene itekako zainteresirane za politiku. Po svemu sudeći nije do žena. Ženama treba malo šire otvoriti vrata jer ne vole “mala vrata”. Politici trebaju žene, ženama treba politika. Što nas bude više biće lakše. Žene su manjina u politici a znamo da je svakoj manjini teško jer nema podršku većine.

Još nekih 2 mjeseca je ostalo do općih izbora u BiH. Vaša očekivanja vezana za ovaj izborni ciklus?

Ifeta Ćesir Škoro: Bosni i Hercegovini su neophodne promjene. Sigurna sam da će građani prepoznati ko ih može zastupati u sljedećem periodu, ko ih neće varati, zaboravljati, sramotiti. Znam sigurno da je SDP jedina politička opcija koja će ovu zemlju izvući iz kaljuge u kojoj je sad. SDP ima viziju, ima ljude, ima program i hoće. I zato će pobijediti i zato će imati člana Predsjedništva. SDP ima sve što je ovoj napaćenoj zemlji potrebno.

sdp.ba

SDP
Autor/ica 10.8.2018. u 17:55