Zračak nade kroz „aluminijsku galanteriju“ !

tačno.net
Autor/ica 19.11.2013. u 10:09

Zračak nade kroz „aluminijsku galanteriju“ !

Aluminij i njegova „hajdučija“ je upravo bio naslov moga članka napisan na Mitrovdan tj. po predanjima naših starih, kada se smatrao i danom odlaska hajduka u šume. Upravo ovoga datuma tj. 08 novembra se u Aluminiju i održavala Skupština društva dioničara, na kojoj je i izabran novi Nadzorni odbor, na čelu sa uvaženim Profesorom Mirkom Puljićem, velikim stručnjakom ekonomskoga sistema i finansija, što je nama obespravljenim radnicima ulijevalo i određenu nadu u naše zajedničko bolje sutra.

Ovo je bio dan koji je istinski i nagovještavao odlazak „ hajdučića“ Ive Bradvice, nasljednika „ velikoga hajduka“ Mije Brajkovića i inih njihovih saradnika, tvoraca i realizatora totalitarne diskriminatorske politike na nacionalnoj osnovi, prema nama radnicima nehrvatima. Istovremeno i još važnije je, da je ovo bio dan po prvi puta ulaska države u ovu firmu, putem svojih predstavnika, trojice izabranih članova Nadzornoga odbora u firmi.

Dakle, podsjećanja radi, država Bosna i Hercegovina je bila 100% vlasnik kapitala ove firme, ali metodom osvajačkih nastupa i samoprisvojenih prava njihovih bojovničkih snaga, firmu koju su jamili i od države i od njenih bivših radnika, svojatali su u svakome pogledu. Realne i istinite činjenice i ukazuju da u ovu firmu zvanično nije mogla  godinama priviriti niti jedna zvanična institucija državnoga sistema, a  posebno nije mogla imati uvida ni u bilans stanja ili bilo koju aktivnost ovih „zabarikadiranih“ čimbenika, koji su sve radili po svome sistemu i za sopstvenu korist. Poslije mukotrpne i dugotrajne borbe, prije svih obespravljenih radnika, uslijedio je neki dogovor i neka Pirova pobjeda u državnom kapitalu od 44%, ali i u nedorečenoj pravičnoj raspodjeli nenomiranoga kapitala od 44% u cilju nadoknade i obeštećenja svih radnika Aluminija, po pitanjima uvezivanja radnoga staža, podjele dionica, obeštećenja i drugih prinadležnosti. Međutim, u ovome domenu riješenja problema ovih radnika i raspodjele ovih sredstava, Vlada sa premijerom Nikšićem i ministrom Trhuljem, ostala je nedorečena i totalno diletantski i neprofesionalno se odnosila, prepuštajući našim višegodišnjim diskriminatorima da to oni učine prema svojim aršinima. Kao rezultat takvoga ponašanja i nemarnoga odnosa Vlade, uslijedila je i prijava nepotpunih spiskova svih uposlenika Aluminija, kao i dodjela dionica u registru vrijednosnih papira, koji istovremenom svojim prihvatanjem i verifikacijom ovakvog nelegalnog stanja, postaje i sastavna karika sveukupnoga lanca kriminala u Aluminiju i oko Aluminija.

Nastavljena diskriminacija u kontinuitetu se odnosi na izbacivanju preko 7oo radnika srpske nacionalnosti, kao i jednoga broja Bošnjaka i nepodobnih Hrvata. Svakako da ovo pitanje, pored  neriješenih pitanja cijene struje i, kriminalnogo sačinjenoga bilansa stanja i vrijednosti imovine, predstavlja i suštinu svih problema oko Aluminija. Zato govoriti o nekoj svjetloj perspektivi i važnosti ovoga „Hercegovačkoga diva“ sa kriminalnom prošlošću i diskriminacijom u kontinuitetu, nema razumnoga osnova i bilo kakvoga uspjeha, bar kod budućih i potencijalnih zainteresovanih ulagača, kupaca ili saradnika u investiranju i daljoj dogradnji proizvodnih kapaciteta.

Novi Nadzorni odbor sa Predsjednikom prof. Puljićem i smjena rukovodstva sa Ivom Bradvicom, za nas je neki tračak nade, da će se najozbiljnije pristupiti i otklanjanju svih ovih nagomilanih deformacija diskriminatorske politike, a prije svega nadamo se skoroj verifikaciji istinskih i jedino mogućih spiskova svih zaposlenika firme Aluminija do 31.12.1991. godine, kao i pravičnoj reviziji i podjeli i dionica i konkretnih obeštećenja svim radnicima, za koje se sačini opravdanost njihovih prava i prinadležnosti.

Do roka  ovih aktivnosti i pravičnih riješenja po svim osnovama, sačuvajmo se ili SPAS-imo se raznih ratnih profitera i sličnih glasnogovornika i osnivača, koje kakvih udruženja i udruga, kako bi smišljeno nastavili sa pljačkom obespravljenih i ojađenih radnika i olako došli do dionica, uz pomoć svoga profiterskoga  prljavoga novca.

U nadi boljih i pravičnijih riješenja statusa naših obespravljenih radnika i pitanja i statusa neriješenih problema firme Aluminij, kada je u pitanju snabdjevanje električnom energijom kao i dugovanja prema dobavljačima i sanaciji gubitaka, želimo mnogo uspjeha i novom Nadzornom odboru, na čelu sa prof. Mirkom Puljićem.

S poštovanjem, Mr Milan Jovičić, dipl.ing.el.

Mostar, novembar 2013 god.

tačno.net
Autor/ica 19.11.2013. u 10:09