Znamo li šta je to cyber nasilje

tačno.net
Autor/ica 8.8.2016. u 13:10

Znamo li šta je to cyber nasilje

Članovi Budi Muško Kluba Mostar su u sklopu kampanje „Reaguj ljudski“ napravili video koji govori o cyber nasilju (nasilju preko interneta) kojem je sve veći broj mladih izložen svakodnevno.

Nasilje preko interneta, u svijetu poznato kao cyberbullying, opći je pojam za svaku komunikacijsku aktivnost cyber tehnologijom koja se može smatrati štetnom kako za pojedinca, tako i za opće dobro. Tim oblikom nasilja među vršnjacima obuhvaćene su situacije kad je dijete ili tinejdžer izloženo napadu drugog djeteta, tinejdžera ili grupe djece, putem interneta ili mobilnog telefona.

Članovi Budi Muško Kluba Mostar su u sklopu kampanje „Reaguj ljudski“ napravili video koji govori o cyber nasilju (nasilju preko interneta) kojem je sve veći broj mladih izložen svakodnevno.

„Reaguj ljudski“ je regionalna kampanja koja ima za cilj podizanje nivoa svijesti mladih o nasilju koje nas okružuje, kao i osnaživanje mladih da reaguju na pozitivan i bezbjedan način, da preuzmu aktivnu ulogu u prevenciji i zaustavljanju nasilnih situacija. Iz svakodnevnog života i iz medija, vidi se da je jedan od većih problema što ljudi ne reaguju na nasilje koje viđaju i koje se oko njih dešava, ponašaju se kao da ih se ne tiče i često samo posmatraju ili čak snimaju mobilnim telefonima, umjesto da odreaguju na pravi način i pokušaju da zaustave nasilje. Reaguj ljudski: progovori, podrži žrtvu, ustani, traži pomoć, odvrati nasilnika.

Budi Muško Klub Mostar je dio aktivnosti projekta „Promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u BiH osporavanjem rodnih stereotipa“. Ovaj projekat je podržan od strane Švicarske Vlade i OAK Fondacije a implementira se uz podršku CARE International, Balkans.

Video pogledajte na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=_07BDQsJKI0

Rad Budi Muško Kluba Mostar pratite putem njihove Facebook stranice: https://www.facebook.com/BudiMuskoKlubMostar/ i putem web stranice: www.youth-power.org

tačno.net
Autor/ica 8.8.2016. u 13:10