Sergej Sergio Šotrić podnio krivičnu prijavu protiv Ljube Bešlića, gradonačelnika Mostara

tačno.net
Autor/ica 27.10.2017. u 18:14

Sergej Sergio Šotrić podnio krivičnu prijavu protiv Ljube Bešlića, gradonačelnika Mostara

 U prijavi se navodi da je Bešlić u periodu od 2004. – 2017. godine, obavljajući dužnost gradonačelnika Mostara, propustio učiniti mjere zaštite Kompleksa Partizansko-spomen groblja u Mostaru koje je u vlasništvu Grada Mostara, a 23. januara 2006. godine je proglašeno i nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, čime je nanesena neprocjenjiva materijalna i nematerijalna šteta Gradu Mostaru, Federaciji BiH i građanima.U proces obnove utrošen je iznos od nekoliko stotina hiljada maraka javnog novca. Nakon obnove i svečanog otvorenja, gradonačelnik Bešlić je propustio poduzeti mjere iz svoje nadležnosti na zaštiti ovog Kompleksa, čime je počinio krivično djelo zloupotreba službenih ovlasti nečinjenjem, te krivično djelo nesavjestan rad u službi čime je prouzrokovao znatnu materijalnu i nematerijalnu štetu, navodi se u prijavi.

Dodaje se da je u više navrata Partizansko-spomen groblje bilo izloženo devastacijama koje su potpuno uništile njegovu arhitektonsku i spomeničku vrijednost i oštetile budžet Grada Mostara i Federacije BiH za znatan iznos.

Navodi se da je gradonačelnik Bešlić, propuštajući poduzeti mjere iz svoje nadležnosti na zaštiti ovog Kompleksa, počinio je krivično djelo zloupotreba službenih ovlasti nečinjenjem, te krivično djelo nesavjestan rad u službi čime je prouzrokovao znatnu materijalnu i nematerijalnu štetu, te u konačnici prouzrokavao nemjerljivu štetu državi Bosni i Hercegovini u Evropi i svijetu.

Istovremeno, iako su se devastacije dešavale u više navrata, i nosile sa sobom obilježja više krivičnih djela, nikada nisu procesuirane, počinioci nisu provedeni pravdi niti je podnesena krivična prijava po nepoznatom počinitelju. Nije bilo niti pravne reakcije gradonačelnika Ljube Bešlića, niti njegovog javnog istupa sa osudom takvih aktivnosti.

“Ljubo Bešlić je morao organizirati zaštitu Kompleksa Partizanskog-spomen groblja kao nacionalnog spomenika u vlasništvu Grada Mostara u koji su uložena značajna budžetska sredstva na način da angažira zaštitarsku službu ili na drugi način zaštiti ovaj spomenički kompleks”, navodi se u prijavi.

Istovremeno, crpeći svoja ovlaštenja i nadležnosti iz člana 43 Statuta Grada Mostara, po kojem je bio dužan štititi Partizansko-spomen groblje kao vrijednu spomeničku baštinu, Ljubo Bešlić je poduzimao slične aktivnosti na zaštiti drugih gradskih objekata i lokaliteta poput gradskog parka Zrinjevac koji ima 24-satnu fizičku zaštitu plaćenu iz budžeta Grada Mostara, iako taj park nema nikakvu spomeničku vrijednost.

“Da je u pitanju namjera, odnosno nesavjestan rad u službi, najbolje govori činjenica da na namjenskom računu za Partizansko-spomen groblje u Mostaru postoje sredstva od 72.000 KM, te još 30.000 KM namjenskih sredstava na podračunu Grada Mostara, ali sredstva stoje neiskorištena godinama jer gradonačelnik Bešlić ne poduzima ništa na zaštiti ovog spomenika”, piše u prijavi.

“Smatram da su sve opstrukcije gradonačelnika Bešlića politički motivirane, ali da provođenje takvih političkih stavova u praksi nije dopušteno jer time čini gore pomenuta krivična djela na štetu budžeta i građana”, navodi Šotrić koji je uz prijavu dostavio i niz dokaza.

tačno.net
Autor/ica 27.10.2017. u 18:14