Prof. emeritus Mustafa Selimović sahranjen u Mostaru

tačno.net
Autor/ica 17.10.2018. u 15:25

Prof. emeritus Mustafa Selimović sahranjen u Mostaru

Prof. emeritus Mustafa (Abida) Selimović, preminuo je u 89. godini života i jučer je sahranjen u Mostaru. Prof. Selimović je rođen 11.12.1929. godine u mjestu Zaušje kod Bileće. Potiče iz stare poznate porodice Selimović.

Diplomirao je 1958. godine na Tehničkom fakultetu u Sarajevu. Od 1960. godine sa svojom porodicom živi u Mostaru. Profesionalnu karijeru započinje u mostarskoj firmi GP Hercegovina radeći na mnogim stambenim i industrijskim objektima, magistralnim putevima, željeznici i hidrotehničkim objektima na kojima je stekao dragocjena iskustva u svojstvu inžinjera gradilišta. Prepoznavajući njegove sposobnosti i visok nivo znanja u GP Hercegovini biran je na dužnost tehničkog direktora.

Magistrirao je 1977. godine na Sveučilištu u Zagrebu iz područja geotehnike. U zvanje vanrednog profesora izabran je 1980. godine, da bi tri godine kasnije bio imenovan za dekana Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Doktorsku disertaciju odbranio je 1989. godine a već narednog ljeta postaje redovan profesor.

Prelaskom u firmu Hidroelektrane na Neretvi započinje faza rada u kojoj je dao najveći doprinos naučnom radu. Angažovan je na izgradnji brane na rijeci Wady al Megenin u Libiji.

Od 1972  do 1983. godine angažovan je  na studijsko istražnim projektima i pripremnim radovima za realizaciju hidroelektrana na srednjem toku rijeke Neretve.  Obavljao je dužnost  rukovodioca investicijske izgradnje direktora HE Salakovac.

Prognani su 1993 godine iz Mostara. Dvije godine kasnije, na poziv tadašnjeg gradonačelnika Mostara Safeta Oručevića, sa više svojih kolega, vraća se u Mostar i nastavlja sa radom na dizanju iz pepela i ponovnog podizanja Univerziteta Džemal Bijedić u Sjevernom logoru u Mostaru.

Na mjesto rektora Univerziteta „Džemal Bijedić“ izabran je  1996. godine i na toj dužnosti ostao je sve do 2002. godine. Počasno zvanje prof. emeritusa stiče tri godine kasnije. Tokom 40-godišnjeg inžinjerskog, istraživačkog i profesorskog rada objavio je preko 80 naučnih i stručnih radova. Bio je ekspert za kamen. Objavio je nekoliko stručnih knjiga i uzimao učešća u radu mnogih internacionalnih simpozija. Bio je uključen u mnoge projekte obnove porušenog grada Mostara.

Borba za Partizansko spomen groblje

Od profesora Selimovića oprostio se i Sergej Sergio Šotrić.

– Borio se nekoliko mjeseci, zajedno sa ostalim članovima bivšeg “Odbora za podršku obnovi Partizanskog spomen groblja”, do zadnjeg daha i uspio vratiti ovaj dragulj – nacionalni spomenik države Bosne i Hercegovine – svome gradu i svojoj državi. Bogat, što sam te poznavao – zahvalan što si mi pomogao i u mene vjerovao – tužan, što si nas napustio – ponosan, što ti je srce (kako si rekao 9. maja 2018. na Partizanskom) bilo puno. Rahmet ti lijepoj duši dragi prijatelju, laka ti zemlja mostarska, objavio je na svom FB profilu Sergej Sergio  Šotrić.

vijesti.ba

tačno.net
Autor/ica 17.10.2018. u 15:25