Akcija prikupljanja novčanih sredstava za liječenje Hamze Bajgorića

Nermin Mehić
Autor/ica 17.1.2018. u 10:27

Akcija prikupljanja novčanih sredstava za liječenje Hamze Bajgorića

U skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/01 i 42/03) i članom 19 stav 6 Statuta U.G. ZAJEDNO ZA NAŠ GRAD, skupština

d o n o s i:

                                                             ODLUKU

O pokretanju akcije prikupljanja novčanih sredstava za liječenje Hamze Bajgorića

                                                               Član 1.

Odobrava se upravnom odboru da organizira akciju prikupljanja novčanih sredstava od sutra narednih sedam dana i to :

– na PayPal člana  Udruženja: stevan­_macura@hotmail.com.

– račun Udruženja broj 1610000130790058,

– te prikupljanjem  novčanih sredstava u gradu u  kutiju koju će nositi volonteri Udružnja.  

                                                               Član 2.

Novčana sredstva koja budu prikupljena od članova Udruženja, donatora i simpatizera će biti uplaćena na račun Hamze Bajgorića.

                                                               Član 3.

Za realizaciju ove akcije zadužuju se volonteri U.G. “Zajedno za naš grad” i članovi Upravnog odbora Nermin Mehić  i Ibro Puce.

                                                                Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nermin Mehić
Autor/ica 17.1.2018. u 10:27