Tome ih učite

tačno.net
Autor/ica 27.1.2015. u 12:53

Tome ih učite

Učite svoju djecu da im ne treba ništa izvana da bi bila sretna,
nikakva osoba, nikakvo mjesto ili stvar, i da se prava radost otkriva iznutra.

Tome ih učite, i velike ćete ih stvari naučiti.

 

Učite svoju djecu da je neuspjeh izmišljotina, da je svaki pokušaj uspjeh,
i da svaki napor donosi pobjedu,
da je prvi podjednako dostojan poštovanja kao i posljednji.
Tome ih učite i velike ćete ih stvari naučiti.

Učite svoju djecu da su duboko povezana sa sveukupnim Životom,
da su Jedno sa svim ljudima, i da nikada nisu odvojeni od Boga.
Tome ih učite, i velike ćete ih stvari naučiti.

Učite svoju djecu da žive u svijetu veličanstvenog obilja,
da ima dovoljno za sve, i da se najviše prima u dijeljenju, a ne u gomilanju.
Tome ih učite, i velike ćete ih stvari naučiti.

Učite svoju djecu da ne postoji ništa što bi morala učiniti ili biti
da bi bila dostojna uzvišenog i ispunjenog života,
da se ni sa kim ni zbog čega ne trebaju nadmetati,
i da Božji blagoslovi pripadaju svima.
Tome ih učite, i velike ćete ih stvari naučiti.

Učite svoju djecu da im se nikada neće suditi,
da se ne moraju brinuti hoće li uvijek sve napraviti kako treba,
i da ništa ne trebaju mijenjati,
niti trebaju „postati bolji“ da bi u očima Božjima bila savršena i prekrasna.
Tome ih učite, i velike ćete ih stvari naučiti.

Učite svoju djecu da u ljubavi nema nikakvih uvjeta,
da ne trebaju brinuti da će ikada izgubiti vašu ljubav, ili Božju,
i da je njihova vlastita ljubav, bezuvjetno pružena,
najveći dar kojeg mogu pokloniti svijetu.
Tome ih učite i velike ćete ih stvari naučiti.

Učite svoju djecu da biti osobit ne znači biti bolji,
da ako smatraju da su nekome nadmoćni,
tada tu osobu ne sagledavaju onakvom kakva ona uistinu jest,
i da se u priznanju „moj način nije bolji, nego je samo drukčiji“
krije duboka iscjeliteljska snaga.
Tome ih učite, i velike ćete ih stvari naučiti.

Učite svoju djecu da nema ničega što ona ne bi mogla naučiti,
da se privid neznanja može izbrisati s lice Zemlje,
i da će sve što im je uistinu potrebno dobiti sami od sebe,
kad ih se podsjeti Tko Oni Uistinu Jesu.
Tome ih učite, i velike ćete ih stvari naučiti.

Tome ih učite, ali ne riječima, nego postupcima;
ne raspravama, nego pokazivanjem.
Jer vaša će se djeca ugledati u ono što vi činite,
i postat će onakva kakvi ste i vi.

N. D. Walsch

Alter

tačno.net
Autor/ica 27.1.2015. u 12:53