Taida Jašarevic tri ciklusa – grafike (2007-2012)

tačno.net
Autor/ica 13.1.2014. u 13:00

Taida Jašarevic tri ciklusa – grafike (2007-2012)

Taida Jašarević je diplomirala na Akademiji Likovnih Umjetnosti u Sarajevu, odsjek za grafiku 2002. godine. Kao stipendista Vlade Japana odlazi u Japan 2004. godine gdje na Joshibi Univerzitetu za Umjetnost i Dizajn stječe titulu doktora likovnih umjetnosti 2010. godine. Taida je izlagala na brojnim selektivnim izložbama širom svijeta i dobitnica je prestižnih nagrada za grafiku među kojima izdvajamo nagradu za grafiku Internacionalnog Trijenala u Krakovu (2012), Nagradu Japanske Asocijacije za Grafiku(2011) te Guanlan Internacionalnog Bijenala Grafike u Kini (2011). Taida je član ULUBiH-a i Univerzitetskog Komiteta za Grafičke Studije u Japanu.

Ovom izložbom obuhvaćena su tri ciklusa grafika u kojima Taida Jašarević preispituje semantiku grafičke forme, transformaciju slike i odnos grafičkog iskaza i prostora. U njena kreativna istraživanja spada i pitanje komunikacije između djela i posmatrača, te odnos sakralnog i sekularnog prostora, kao što su prostor hrama i galerijski prostor.

U ciklus “crna voda” spadaju grafike nastale tokom doktorskog studija (2007~2010) i dio su istraživačkog rada na temu “re-mediacija: savremene tendencije u grafici i tehnikama fotogravure”. Taida Jašarević preispituje izražajne mogućnosti klasičnih tehnika i digitalnih tehnologija i otkriva nove kreativne dimenzije u procesu nastanke slike.

Ciklus “Nebo” obuhvata instalacije od ručno rađenog papira. Papir je nastao tehnikom “nagashizuki” te ručno bojen plavim pigmentom (tzv. tehnika “aozome”).

Ciklus “iznad površine” spada domen site-specific umjetnosti. Cjelokupna kompozicija nastala je 2011. godine u privatnom hramu Musodo u Niigata perfekturi. Prenošenjem dijela kompozicije iz sakralnog prostora hrama u sekularni prostor galerije, umjetnica postavlja pitanje u kojoj mjeri je djelo izdvojeno iz svog konteksta i dalje u stanju da komunicira sa posmatračem.

 Gradska Galerija Collegium artisticum, Januar 16~30, 2014.

tačno.net
Autor/ica 13.1.2014. u 13:00