Novim upravama u kazališnim ustanovama u Mostaru plaće će dodijeliti Gradsko vijeće!?

Nikola Vučić
Autor/ica 27.1.2014. u 19:17

Novim upravama u kazališnim ustanovama u Mostaru plaće će dodijeliti Gradsko vijeće!?

Na službenoj internetskoj stranici Grada Mostara 14. siječnja gradonačelnik Ljubo Bešlić raspisao je javni natječaj za imenovanje predsjednika, kao i članova upravnih vijeća javnih institucija kulture, a koji se odnosi na dvije mostarske kazališne kuće: Narodno pozorište Mostar i Hrvatsko narodno kazalište Mostar. 

Kako i sam Zakon o natječajima nalaže, ovaj natječaj traje 15 dana od dana njegovog objavljivanja, no koliko će izbor vijeća biti zakonit, nitko sa sigurnošću ne može reći jer u njemu stoji kako će za rad izabranog vijeća trebati potpora Gradskog vijeća Mostara, koje još uvijek ne postoji.

Natječaj za imenovanje upravnog vijeća izazvao je poprilično veliko zanimanje, no o kandidatima koji će se usuditi ući u ovu pustolovinu nitko nije želio govoriti. Međutim, raspisivanje natječaja djelatnici ovih kulturnih institucija smatraju pokretanjem kotača za ozdravljanje kazališne umjetnosti, koja je u gradu na Neretvi zadnjih godina bila satirana i zanemarivana sa svih strana.

Upravno vijeće upravlja javnom ustanovom, donosi opća akta, imenuje ravnatelja i pomoćnika ravnatelja, utvrđuje planove razvoja i rada ustanove, utvrđuje godišnji program, donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun, usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvješće o poslovanju ustanove, te vrši druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i općim aktima ustanove.

Naknada za rad u upravnim vijećima utvrdit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Mostara odnosno Hercegovačko-neretvanske županije, sukladno zakonu, naglašeno je u javnom natječaju. Stoga se nameće pitanje hoće li ovaj natječaj u radu kulturnih ustanova konačno maknuti zavjesu s dasaka koje život znače ili pak stvoriti još veću konfuziju.

Podsjetimo da se loptica za preuzimanje odgovornosti za Narodno pozorište i Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru godinama prebacivala s jednih na druge te se konačno prošle godine postigao dogovor da osnivačka prava Grad Mostar i HNŽ dijele i financiraju iz proračuna, a ne preko grantova kao što je to bilo ranijih godina.

Nikola Vučić
Autor/ica 27.1.2014. u 19:17