KNJIGA MIRKA PEJANOVIĆA – ZNAČAJAN DOPRINOS POLITOLOŠKOJ NAUCI

Zlatko Serdarević
Autor/ica 16.2.2018. u 11:12

KNJIGA MIRKA PEJANOVIĆA – ZNAČAJAN DOPRINOS POLITOLOŠKOJ NAUCI

Foto: Zlatko Serdarevic

U organizaciji IKD Univerity press-magistra Sarajevo i American Corner Mostar, predstavljena je knjiga „The State of Bosnia and Herzegovina and Democracy“ autora prof.dr. Mirka Pejanovića.

Dugogodišnji profesor sarajevskog Fakulteta političkih nauka i saradnik fakultetskog Instituta za društvena istraživanja prof. dr Mirko Pejanović, na kome je obavljao dužnost dekana, a jedno vrijeme je bio član državnog Predsjedništva Bosne Hercegovine, objavio je četrnaest autorskih i dvanaest koautorskih knjiga o društvenoj problematici u našoj zemlji. Posljednje izdanje, koje je promovisano u Američkom kutku u Mostaru nosi naslov „Država Bosna i Hercegovina i demokratija“. Ovaj put knjiga je štampana na engleskom jeziku čime je, u odnosu na raniju izdatu na našem jeziku, postala pristupačnija za širi krug čitalaca, posebno u naučnim krugovima engleskog govornog područja.

Knjigu je autor koncipirao u četiri zasebna poglavlja: Društveno-istorijske osnove državnosti BiH, EU i politilčka budućnost BiH, Protivurječnosti i izazovi u razvoju parlamentarne demokratije u BiH i Demokratija u lokalnim zajednicama.

Tematsku cjelinu u stvari čine tri studije i jedan intervju, a nastale su istraživanjem u svrhu referata, priprema za izvođenje nastave na doktorskom studiju.

Na promociji je o knjizi govorila magistrica politologije Ana Mari Bošnjak, asistentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, kazavši da je u njoj jezgrovitim rečenicama autor razvio osnovnu argumentaciju zahvaljujući jedinstvenoj artikulaciji sabiranja tekstova, koji s druge strane mogu egzistirati i zasebno.

-Studije su nastale u duhu shvaćanja lokalne samouprave i njezine autonomije kao vrijednosti i civilizacijske stečevine, a autor se nametnuo kao predvodnik nove, razvojne uloge lokalne samouprave do koje nas vodi postupno, strpljivo i sažeto. Imenuje, ali istovremeno i napušta romantičarske ideje o obnovi povijesnih modela ustroja lokalne samouprave i primat daje racionalnoj ideji efikasne javne uprave. Elaborirana cjelina promatrana je optikom reformskih procesa, u čemu se sastoji njena osnovna vrijednost, kazala je Ana Mari Bošnjak, dodajući da se u knjizi mogu naći bogati empirijski podaci, detaljni opisi ključnih problema kao i razrađene sugestije.

Ana Mari Bošnjak je poseban fokus u elaboraciji ocjene ove knjige posvetila četvrtoj cjelini naslovljenoj Demokratija u lokalnoj samoupravi.

– Ova cjelina daje vedrinu epilogu knjige, ali i put demokracije i Bosne i Hercegovine, i njih dvoje obgrljenih u naslovnu sintagmu. Fokusirana je na dubinsku, teorijsko-znanstvenu i stručno praktičnu proradu fenomena lokalne samouprave. Studije su okupljene oko tema društveno-povijesnog razvoja lokalne samouprave u BiH, njene ustavno-zakonske uloge, a u svijetlu suvremenih društvenih kretanja i traganja za optimalnom organizacijom lokalne samouprave, piščev rakurs će biti stavljen i na glavne gradove te jačanje demokratskih kapaciteta kroz neposredan izbor načelnika, kazala je mr. Ana Mari Bošnjak, dodavši da su radovima obuhvaćeni najvažniji elementi lokalne samouprave: lokalni razvoj politika, lokalni poslovi, lokalne finansijwe, centralno-lokalni odnosi, principi lokalne samouprave i lokalna demokracija.

Autor knjige prof. dr. Mirko Pejanović je slijedio put analize tema počevši razradu od obnove državnosti naše zemlje dok u drugom analizira odnose Europske unije u konetkstu političke budućnosti BiH.

p1

Konstatuje da je pluralizam izveden na etničkoj osnovi pokazao svoja istorijska ograničenja te da u parlamentarnom odlučivanju o državno-pravnom statusu BiH, unutar započetog procesa disolucije SFRJ, tokom 1990 . godine praktično nastaje raskol između vladajućih stranaka koji traje do danas.

Promotor prof. dr. Slavo Kukić je istakao da ovo izdanje pruža značajan doprinos politološkoj nauci i kao takvo biće od velike koristi istraživačima ove i sličnih tema.

– Autor daje slojevitu analizu uzroka aktuelnog stanja i razvoja demokratije u našoj zemlji kroz istorijske mijene pri čemu naglašava značaj integracije u porodicu evropskih zemalja čime bi se taj proces ubrzao. Pejanović se usredsređuje ka glavnim aspektima uloge jedinice lokalne samouprave u lokalnom ekonomskom i infrastrukturnom razvoju, posvećujući posebnu pažnju razvoju općina Gračanice i Bijeljine, istakao je prof. dr. Slavo Kukić.

U knjizi se mogu naći bogati empirijski podaci, detaljni opisi ključnih problema i razrađene sugestije.

Moderator promocije novinar-urednik Alija Behram ukazao je na problem Mostara, kao posebne lokalne jedinice samouprave u BiH, definisane po Dejtonskom mirovnom sporazumu, u kome dugo godina nisu organizovani lokalni izbori i u kome gradski budžet dijele dva čovjeka.

Autor je u zaključku istakao da je demokratija ideal slobodnih građanada sami odlučuju o svom životu i razvoju svoje lokalne zajednice ne samo u ekonomskom nego i u političkom okviru. Akcentira da je drevna Grčka iskusila model neposrednog odlučivanja građana o javnim poslovima u polisu.

– Čovjek je sebe i svoje građanske vrline potvrđivao u polisu. Opšte dobro zajednice bilo je najveća vrijednost za žitelje drevne Atine koja je u svoje vrijeme imala 40 000 slobodnih građana. Danas u našoj zemlji političke međustranačke borbe se odvijaju unutar parlamentarne većine umjesto da se odvijaju između vladajuće većine i opozicije. Zbog toga Parlament nema moć koja mu pripada prema Ustavu BiH. Na sceni je partitokratija te usljed ovakvog umanjenog demokratskog kapaciteta, Parlamentarna skupština BiH nema konsenzusa za provođenje ustavne reforme kako bi postala funkcionalna država, istakao je Pejanović.

Indeks imena i pojmova na kraju knjige omogućuje lakše pretraživanje i brže korištenje dragocjenih podataka kojim ovo izdanje obiluje.

Zlatko Serdarević
Autor/ica 16.2.2018. u 11:12