Darko Cvijetić: Komesar Ćićo

Stefa
Autor/ica 5.6.2014. u 00:38

Darko Cvijetić: Komesar Ćićo

KOMESAR ĆIĆO

Ko mesar
Komesar ćićo

Mišići krvožilje
Pinokia
Takav dud takvo mjesto

Sve što je staloženo
Oklijeva da
Oklija

Krzno bi da se
Napokon okapa

U zavjetrinama
Strpljuju se buduće rasvjete

Dođu sve ozbiljnije vlage
Na jagodice minera

Piljevina od
Meneiskopine

Darko Cvijetić

Stefa
Autor/ica 5.6.2014. u 00:38