TKO IMA NOS ZNA ISTINU Nakon našeg članka i gradska i federalna inspekcija bile u Sokolu

Hercegovina.info
Autor/ica 16.2.2022. u 09:22

TKO IMA NOS ZNA ISTINU Nakon našeg članka i gradska i federalna inspekcija bile u Sokolu

269 osoba u konačnici je potpisalo peticiju za zabranu uništavanja medicinskog otpada u Rodoču od strane tvrtke MVVM d.o.o., a potpisima pravnih osoba pridružio se i Mostarski sajam, Promark, Soko zrakoplovstvo, MO GIPS d.o.o. i STEL d.o.o. Svi oni zahtijevaju da se tvrtka za zbrinjavanje medicinskog otpada izmjesti iz kruga ‘Sokola’, zbog nesnosnog smrada.

Iz MVVM pak tvrde da neugodnih mirisa nema, a “doživljaj je kao kod zubara”.

MVVM u krugu nekadašnjeg ‘Sokola’ zbrinjava infektivne kategorije medicinskog otpada (180101, 180103, 180104) koji preuzima iz SKB Mostar.

Gospodarstvenici iz kruga ‘Sokola’ smatraju da toj djelatnosti nije mjesto među tvrtkama, a svoj potpis na to stajalište stavile su tvrtke Ćićak d.o.o., Ditrix d.o.o., Fenster System d.o.o., Ferro – Keš d.o.o., Melcom d.o.o., NIZ d.o.o., Prisika d.o.o., Soko rashladna i klima tehnika d.o.o., Zec d.o.o., Europrofil Mostar, Uprava za neizravno oporezivanje, Lorenčić d.o.o., Restoran “Kogo”, Ivigo d.o.o.,, Energy d.o.o., O.Š. Rodoč (‘Bartol Kašić’), SUM Mostar, vojarna ‘Stanislav Baja Kraljević’, te gore navedeni.

Na lice mjesta izlazila je gradska inspekcija. Potpisnici peticije i zahtjeva za postupanje tvrde da su u MVVM-u dva dana čistili i zaustavili rad, te da su istu očekivali. Gradska inspekcija nije utvrdila neregularnosti.

“Dana 15.2.2022. sanitarni inspektor je po zahtjevu Mjesne zajednice Rodoč i u predmetu – tvrtka MVVM d.o.o. Mostar locirano u industrijskoj zoni Soko- Rodoč da ista neodgovornim postupcima u radu ugrožava okoliš i zdravlje ljudi.

Inspektor je očevidom u vremenskom razdoblju od 10:00 do 11:30 sati utvrdio sljedeće: Navedena tvrtka ima okolišnu dozvolu broj UPI-05/2-23-11-88/18 od 26.6.2018. izdanu od Federalnog ministarstva okoliša. Ovim rješenjem točno je naveden način rada, opis tehnološkog procesa i monitoringa praćenja kvaliteta otpadnih voda. Rezultate provedenih analiza šalju nadležnom ministarstvu. Inspektor je utvrdio da je ispoštovana procedura rada po rješenju. Sam proces sterilizacije se vrši u sterilizatoru koji čini zatvoreni sustav sa pročišćivaćem. Komunalni otpad kao rezultat procesa sterilizacije je u obliku praha, sterilan je i kao takav se tretira kao komunalni otpad. Sam sterilizator je pod stalnom kontrolom parametara temperature i svih ostalih faktora.

Tijekom rada sterilizator ne ispušta nikakve plinove ni mirise tako da u hali nema nikakvog mirisa, osim mirisa dezinfekcijskih sredstava kojim se dezinficiraju kante za prihvat otpada. Sala je površine 800m2 i ima sve potrebne prostorne sadržaje i opremu za navedenu djelatnost. Inspektor je utvrdio da se radi samo sa infektivnim, a ne patološkim otpadom. Osoblje uposleno na istim poslovima ima propisanu zaštitnu opremu. Inspektor je napravio nadzor i u večernjim satima (20:30 sati) sutradan u jutarnjim satima (5:45 sati) kako navode podnositelji zahtjeva da se radi u ranim jutarnjim satima. Obišla sam krug cca 100m oko hale i nikakvi mirisi se nisu osjetili. Navedena tvrtka nije radila u trenutku nadzora. Napominjem da u blizini nema naselja tako da nema nikakvih opasnosti za zdravlje ljudi, tako da navedeni objekat ne predstavlja rizik po zdravlje mještana Rodoča”, odgovorila nam je gradska inspekcija.

Potpisnici peticije upravo tvrde da je gradska inspekcija došla nakon što se u MVVM-u dva dana nije radilo, te se čistilo, pa su pozvali I Federalnu upravu za inspekcijske poslove. I njihovi inspektori su danas u krugu ‘Sokola’.

Potpisnici peticije žale se na nesnosan smrad, glavobolje i povraćanje. I sami smo ga osjetili, te se s glavoboljom vratili u redakciju. Podsjetimo, mještani i gospodartvenici potpisnici su zahtjeva za zabranu zbrinjavanja medicinskog otpada u Slobodnoj zoni Hercegovina Mostar. Traže da ova tvrtka iz kruga ‘Sokola’ seli.

Iz tvrtke MVVM, kojoj su, prema registru poslovnih subjekata u BiH osnivači Dalibor Buhač, Valentina Jerkić i Kata Leko, koja je i u ulozi direktora, kažu da je sve po propisima, da ne smrdi, a osjet je kao u zubara.

Međutim, prema internim informacijama neki radnici su već odustali od rada u ovoj tvrtki, upravo zbog nesnošljiva smrada. U trenutku pisanja ovog članka federalni inspektor je i dalje u prostorijama MVVM-a.

hercegovina.info

Hercegovina.info
Autor/ica 16.2.2022. u 09:22