DOBROTVORI I LOPOVI: Krađa hrane i donacije pokvarenog mesa u Zavodu u Pazariću

Branka Mrkić-Radević
Autor/ica 25.6.2021. u 14:23

DOBROTVORI I LOPOVI: Krađa hrane i donacije pokvarenog mesa u Zavodu u Pazariću

Kompanija Maksumić iz Konjica donirala je Zavodu u Pazariću u septembru 2019. godine više od tonu pokvarenog mesa. Pet kartonskih paketa bravetine težine oko 142 kg, 40 kg džigerice i 883 kg faširanog mesa.

Uz meso nije dostavljena nikakva potvrda o verifikaciji kvaliteta mesa. Glavna kuharica odmah je uočila da meso ima čudnu boju i miris, a magacioner je u kasnijoj izjavi rekao da je donirana džigerica bila “mjestimično zelena”.

Inspektori Finansijske policije FBiH su utvrdili da je otpremnica ispred Maksumića potpisana tek inicijalom, pa je zbog nepotpune identifikacije smatraju nevjerodostojnom i neispravnom.

Tadašnji direktor Zavoda Redžep Salić (pravosnažno osuđen zbog nasilja u porodici) inspektorima Finansijske policije rekao je kako nije imao nikakav dogovor sa kompanijom Maksumić-Komerc, te da uopće nije bio upoznat da će donacija stići.

Ali Salić ipak izdaje nalog magacioneru da nabavi 250 kartonskih kutija “za kurbansko meso koje se treba primiti od privrednog društva Maksumić”. Magacioner je pronašao 230 kutija i platio ih nešto manje od 300 KM od sredstava Zavoda, kako bi Maksumić dostavio meso.

Osim što su poslali pokvareno meso, otuđili su i kutije, a pokvareno meso dostavili u paketima od banana. Pokvarena džigerica je uništena a ostatak vraćen šest dana kasnije kompaniji Maksumić. Kada su vraćali meso natrag, u vozilo Maksumića utovarali su ga korisnici Zavoda kojima je bilo i namijenjeno.

O manipulacijama kurbanskim mesom i pronevjerama u Zavodu mediji su opširno pisali u vrijeme izbijanja afere i istupa Redžepa Salića, ali je podizanje optužnice ponovo podsjetilo na ta dešavanja.

JU Zavod Pazarić primalac je velikog broja donacija, koji su jedan od značajnijih izvora održivosti i rada Zavoda, konstatovano je u izvještaju Finansijske policije nakon inspekcijskog nadzora u ustanovi. Donacije koje JU Zavod Pazarić prima su novčane ili u vidu stvari, odjeće, obuće, hrane i drugih potrepština. Najznačajnija stavka donacija je donacija kurbanskog mesa:

– Međutim, ovaj vid donacije je zbog veoma loše uređenosti podložan brojnim devijacijama i značajnim koruptivnim rizicima.

Epizoda sa Maksumićem tek je jedna u nizu.

Za dio kurbanskog mesa primljenog u Zavod uopće nema evidencije gdje je završilo. U decembru 2017. primljena je donacija od skoro dvije tone mesa od nepoznatog donatora – tri i po mjeseci nakon Bajrama.

Vrijednost donacije blizu 10 hiljada KM, ali niti za prijem niti ulaz nema vjerodostojne dokumentacije. Tek ime Hajrović Jusuf kao osoba koja je stelju primila na sušenje, ali u dokumentima Zavoda bez ikakve fakture izdate na to ime, eventulni dokaz o kompenzaciji isl.

Jedna od donacija iz decembra 2017. odnosila se na suhu stelju i kosti. Možda su kosti završile u kuhinji Zavoda ali za stelju se ne zna:

-Prema izjavi šefice kuhinje suha stelja je korištena u jelovniku štićenika, prilikom kuhanja gulaša, međutim tu tvrdnju ista nije mogla dokumentirati.

Radilo se o 319 kg mesa, od čega 51 komad čitave stelje i 94 plećke.

Ovakve i slične situacije odvijale su se dijelom i zbog toga što Upravni i Nadzorni odbor, o čijem smo neradu pisali u prethodnom tekstu, nije donio pravilnike ii druge akte koji bi omogućili kontrolu dolaska i protoka robe. To su Pravilnik ili drugi akt o dopuštenom kalu, kvaru, rasturu i lomu, akt kojim su utvrđeni jelovnici za štićenike prilagođeni zdravstvenom stanju i potrebama štićenika i Pravilnik ili drugi akt kojim će se utvrditi normativi za utvrđene jelovnike štičenika. Navedeni nedostaci u poslovanju faktički onemogućavaju kontrolu procesa od ulaza sirovina, repromaterijala i drugog potrošnog materijala u magacine i hladnjače JU Zavod Pazarić, trebovanje istog prema normativima harmoniziranim prilagođenim i utvrđenim jelovnicima za broj štićenika uz primjenu propisanog kala, kvara ,rastura i loma, konstatovali su inspektori:

– Navedenim nedostacima treba dodati i odsustvo radnog naloga za pripremu obroka sa štićenike koja se takođe ne prakticira niti se nalozi pravdaju za svaki od pripremljenih obroka. Ovome treba dodati i obavezni zdravstveno-sanitarni nadzor svih faza pripreme obroka uključujući i serviranje istog štićenicima – zaključak je Finansijske policije.

Kako su količine kurbanskog mesa koje je Zavodu donirano godišnje znale biti i do 50 tona, bivši direktor Jasmin Ćerimagić tražio je mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o načinu provedbe procedure raspolaganja viškom kurbanskog mesa.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike odgovorilo je da nije nadležno za ovo pitanje.

KRADLJIVCI HRANE

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo/ Inspektorat veterinarske inspekcije odbija zahtjev JU Zavod Pazarić za nadzor i kontrolu nad prijemom Kurbanskog mesa jer Zavod nije bio pod stalnim veterinarsko zdravstvenim nadzorom i nije imao veterinarski kontrolni broj. Analizirajući stanje u JU Zavod Pazarić, a koje se odnosi na klanje i transport kurbanskog mesa Inspektorat veterinarske inspekcije je naveo niz nepravilnosti navodeći i da su o nedostacima postojeće prakse više puta upozoravali Zavod.

Nakon popunjavanja kapaciteta Zavoda, višak primljenog kurbanskog mesa je transportovan privrednim subjektima sa kojima Zavod ima dogovor, ali Zavod nije mogao inspektorima prezentovati evidenciju i dokumentaciju o stvarnim količinama zaprimljenog mesa, njegovoj kvaliteti i ispravnosti.

Osim nestanka mesa koje je trebalo završiti na tanjirima štićenika, nije sasvim opravdana ni potrošnja dijela drugih namirnica. Svake godine utrošena je i manja količina namirnica od planirane. Primjer iz 2019 – za tu godinu predviđena je potrošnja za 342 korisnika:

– Uvidom u planiranu potrošnju po jelovniku i potrošnju kurbansko mesa za 2019. godinu utvrđeno je da je 11.627.890 gr. planirana potrošnja po jelovniku,  a kontrolom materijalne kartice kurbanskog mesa utvrđena je potrošnja 5.341.000 gr. Takođe planirana potrošnja krompira  za 2019 godinu iznosi 16.530.050,16 gr a stvarna potrošnja iznosi 9.844.000,00 gr. Daljom analizom je utvrđeno da količina planiranog utroška brašna po jelovniku je 950.554 gr. a utrošak brašna po materijalnoj kartici je 1.800.000 gr. a što potvrđuje da utrošak osnovnih namirnica nije usklađen sa jelovnikom.

Osim toga, iako je jelovnik trebao biti dopunjivan i mijenjan u zavisnosti od zdravstvenog stanja, dobi, potreba korisnika, zadnji put prije izbijanja afere Pazarić mijenjan je još 2010!

Blagajničko poslovanje, prijem i evidentiranje donacija, manjak sirovina i repromaterijala, samo je dio nepravilnosti o kojima su mediji već pisali. Sada na vidjelo izlaze i brojni detalji poput onoga na koji način su korisnici usluga oštećivani čak i za hranu.

Sve to morat će objasniti troje nekadašnjih direktora protiv kojih je potvrđena optužnica. S obzirom na njihovu ulogu u svemu, ostaje pitanje da li će nekada odgovarati i nepravedno zapostavljeni članovi Upravnog i Nadzornog odbora i ministri koji su zatvrali oči pred kriminalom u Pazariću.

Žurnal.info

Branka Mrkić-Radević
Autor/ica 25.6.2021. u 14:23