Recikliranje, koliko je važno

tačno.net
Autor/ica 20.8.2014. u 09:43

Recikliranje, koliko je važno

U vrijeme kada je okoliš sve više ugrožen neodgovornim ponašanjem barem svakog drugog čovjeka te velikog dijela vodećih kompanija u svijetu, posebno je važno razmišljati o načinima kako ublažiti sve veću štetu koju nanosimo prirodi oko sebe te na taj način indirektno ugrožavamo i sebe. Recikliranje je jedan od načina i od velike je važnosti za očuvanje planete.

Recikliranjem se osigurava smanjenje deponijskog prostora, štednja skupe energije, smanjenje onečišćenosti energije, vode i tla te očuvanje prirode.

Recikliranje je poznato kao odvajanje materijala iz otpada nakon čega se ponovno koristi. Podrazumijeva sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda. Prije procesa recikliranja važno je odvojiti otpad kako treba.

Svako kućanstvo mora imati organiziran način odlaganja otpada u posebne kante. To znači da se neće miješati otpaci, nego će se svrstavati obzirom na porijeklo. Hrana će ići u posebnu kantu, kao papir, boce, plastika i sve ostalo.

U recikliranje ide sve što se može ponovno iskoristiti. Jeste li znali da reciklažu možete i vi sami primjenjivati čak i bez velikih centara. Dovoljno je samo ono što više ne koristite pokloniti nekom drugom. Puno je korisnije pokloniti odjeću onome kome treba nego je samo baciti.

Spremanje komposta od organiskih otpadaka još je jedan oblik recikliranja. Logično je za zaključiti kako bez recikliranja nije moguće zamisliti normalno funkcioniranje u svakodnevnom životu. Naša priroda treba još jednog saveznika više.

Najpoznatije reciklaže su one koje se odnose na papir, staklo i papir. Staklo se preoblikuje i čisti nakon čega se energija pohranjuje u kremenom pijesku. Iz plastike se ponovno dobiva plastika niže kvalitete za potrebe industrije.

Na taj način se štedi nafta. Od papira se stvaraju novi proizvodi niže kvalitete, ali koji se i dalje mogu koristiti. Dobro je informirati se o reciklažnim dvorištima, gdje se nalaze i kako se sve mogu iskoristiti.

 

ekologija.com.hr

tačno.net
Autor/ica 20.8.2014. u 09:43