Nova pobjeda Bunskih kanala: Agencija za vodno područje Jadranskog mora odbacila zahtjeve investitora

AbrašMEDIA
Autor/ica 12.7.2022. u 11:38

Nova pobjeda Bunskih kanala: Agencija za vodno područje Jadranskog mora odbacila zahtjeve investitora

Foto: pb

Agencija za vodno područje Jadranskog mora donijela je Zaključak kojim je odbacila zahtjeve investitora za izgradnju mHE “Buna 1” i mHE “Buna 2” na Bunskim kanalima.

“Obzirom na to da je u međuvremenu Gradsko vijeće Grada Mostara donijelo odluku o pokretanju procesa brisanja malih hidroelektrana na Bunskim kanalima iz Prostornog plana, izvjesno je da je Zaključak još jedan krupan korak ka potpunoj zaštiti ovog prirodnog fenomena”, navode ekološki aktivisti.

Foto: Abrašmedia

Ono što preostaje jeste da Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona poništi ugovor o koncesiji za izgradnju mHE na Bunskim kanalima.

AbrašMEDIA

AbrašMEDIA
Autor/ica 12.7.2022. u 11:38