JP Komos Mostar: Obavještenje korisnicima komunalnih usluga prihvat, odvoz i deponovanje krupnog otpada

AbrašMEDIA
Autor/ica 5.11.2022. u 10:45

JP Komos Mostar: Obavještenje korisnicima komunalnih usluga prihvat, odvoz i deponovanje krupnog otpada

Foto: JP Komos Mostar

JP Komos Mostar obavještava građane/ke da će se krupni otpad prikupljati i odvoziti jednom u mjesecu, tokom cijele godine.

Pod krupnim otpadom se podrazumijevaju dijelovi i komadi starog namještaja, pokućstva, sanitarne opreme.

Građani su dužni krupni otpad odložiti na mjestima i u vrijeme označeno u ovom obavještenju, odvoz će se vršiti isključivo po pozivu na tel.br. 061 203-252.

Zabranjuje se odlaganje krupnog otpada u posude za kućni otpad i na mjesta koja nisu za to određena.

Plan odvoza krupnog otpada

Prva (I) subota u mjesecu:

Grad: Od južnog ulaza u Grad (kružni tok) do sjevernog izlaza iz Grada, ul. M.Tita, Donja mahala, Šemovac, Bulevar, Cernica, ul. A. Šantića, Šehovina, Mazoljice, Zalik.
U toku sedmice zaključno sa petkom građani treba da pozovu broj 061/203-252 i prijave otpad za odvoz, kako bi isti bio preuzet i u subotu u mjesecu deponovan.

Druga (II) subota u mjesecu:

Opine, Kočine, Gnojnice Dračevice, Blagaj. Pozvati na broj 061/ 203-252.

Treća (III) subota u mjesecu:

Od sjevernog izlaza iz Grada do Vrapčića, područje Vrapčića i naselja Sutina.

Četvrta (IV) subota u mjesecu:

Područje Bijelog polja: Semetovac, Kuti, Livač, Potoci, Lišani, Humi, Podgorani, Prigrađani i Salakovac.
Pozvati broj 061 203-252 radi dogovora za preuzimanje i deponovanje krupnog otpada, navodi se u saopćenju.

AbrašMEDIA

AbrašMEDIA
Autor/ica 5.11.2022. u 10:45