Interaktivni događaj “Što baciš uz vodu naći ćeš niz vodu” održan i u Mostaru

tačno.net
Autor/ica 4.10.2021. u 15:03

Interaktivni događaj “Što baciš uz vodu naći ćeš niz vodu” održan i u Mostaru

Foto: Agencija Boram

Nakon Banjaluke, Sarajeva i Tuzle, interaktivni događaj “Što baciš uz vodu, naći ćeš niz vodu” održan je i u Mostaru, na Štefanijinom šetalištu uz prisustvo više stotina građanki i građana koji su u velikom broju pokazali interesovanje za edukativne, interaktivne sadržaje o postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) i o načinima njihovog adekvatnog odlaganja.

Događaj je organizovan u okviru projekta Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat finansira Švedska, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa partnerima Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, te Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske.

Na fotografijama postavljenim na interaktivnu magnetnu ploču i putem odgovora na digitalni kviz, posjetioci događaja su prepoznavali industrijske hemikalije i njihov otpad u kojem se POPs materije mogu pronaći poput određenih pesticida, sastojaka u vatrogasnoj pjeni, matičnih ploča, ambalažne plastike, i drugih proizvoda, te razgovarali o načinima odlaganja koji neće ugroziti životnu sredinu. Upravo nepropisno odlaganje kao što je spaljivanje ili prosipanje u zemlju ili vodu je ono što čini POPs materije opasnim.

„Trenutno je ukupno 28 POPs materija u svijetu zabranjeno ili ograničeno upotrebljavati prema odredbama Štokholmske konvencije koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine, a sve u cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi”, istakla je Mirnesa Bajramović ispred UNDP projekta.

Posjetioci događaja su sa predstavnicima UNDP i ekspertima za zaštitu okoliša i upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs), razgovarali o pravilnom odlaganju  ovih postojanih organskih štetnih materija koje predstavljaju ozbiljnu prijetnju okolišu, jer zagađuju zemlju, zrak i vodu na duži vremenski period.

“Važno je da kod mladih ljudi razvijamo ekološku svijest i da zajednički zaštitimo okolinu u kojoj živimo. Mislim da su mlađe generacije poprilično ekološki osviještene i da brinu o životnoj sredini ali ih opet treba stalno upozoravati na to i edukovati”, rekla je Alma Čolak, nastavnica biologije u Četvrtoj osnovnoj školi koja je događaj posjetila sa svojim učenicima.

Interesantno je spomenuti da su posjetioci događaja bili iznenađeni saznanjima u čemu se sve kriju POPs materije. Koristeći ih u svakodnevnom životu građani i građanke su istakli da nisu ni svjesni u kojoj mjeri moraju biti pažljivi prilikom njihovog odlaganja. Tokom kviza neki posjetioci su izabrali opciju spaljivanje plastičnog i metalnog otpada kao najlogičniju opciju, te je za njih bilo izuzetno korisno saznanje da njihovim spaljivanjem, ove materije dugo ostaju u zraku koji udišu i da tako ne postupaju. Također, oni koji su izabrali prosipanje štetnih hemikalija u vodu ili zemlju naučili su da ove materije zagađuju tlo i vode na duži period te da mogu dospijeti u biljke, životinje a dalje kroz lanac ishrane do čovjeka. Stoga je i slogan kampanje baziran na staroj izreci Što baciš uz vodu naći ćeš niz vodu, u potpunosti potvrdio činjenicu da će POPs materije koje se ne odlože propisno, u za to namijenjene kontejnere i pogone za reciklažu, štetiti zdravlju ljudi i okolišu.

“Ovaj događaj je super inicijativa i želio bih i podržao bih da ih ima više i da nisu jednodnevne inicijative, nego da se i građani samoinicijativno počnu ponašati odgovorno prema našoj okolini”, izjavio je Goran Pehar, posjetilac događaja i učesnik u kvizu o POPs materijama.

tačno.net
Autor/ica 4.10.2021. u 15:03