Evropski parlament rezolucijom traži od BiH da zaštiti Unu i Sutjesku

tačno.net
Autor/ica 19.4.2016. u 09:56

Evropski parlament rezolucijom traži od BiH da zaštiti Unu i Sutjesku

Evropski parlament preporučuje da se poboljša kvalitet procjena utjecaja na životnu sredinu kako bi se uzeli u obzir standardi EU na način kako je ustanovljeno Direktivom o pticama i Direktivom o staništima, kao i Okvirnom direktivom o vodama. Osim toga, podstiču sve vlade u Bosni i Hercegovini da povećaju transparentnost kroz učešće javnosti i savjetovanjem sa lokalnim zajednicama, naučnicima i civilnim sektorom pri planiranju projekata.

“Evropski parlament tom rezolucijom faktički traži od vlada na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da maksimalno uključe upravitelje zaštićenih područja, lokalno stanovništvo i zajednicu kada je u pitanju planiranje i pokretanje inicijativa za građenje infrastrukturnih objekata tipa hidrocentrala, koji mogu biti velika prepreka daljnjem razvoju nacionalnih parkova i zaštićenih područja, ali i velika opasnost za promjenu klime, gubitak određenih staništa, pa i ljude i stanovništvo koje žive u blizini takvih objekata“, kaže za Klix.ba Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka “Una“.

On napominje da već godinama postoje inicijative iz određenih krugova i elektroenergetskog sektora za izgradnju hidrocentrala velikih kapaciteta u područjima koja su proglašena zaštićenim i područjima od nacionalnog značaja. Zbog toga bi se, prema Muliću, svi nivoi vlasti u našoj zemlji morali konkretnije i ozbiljnije uključiti u provedbu zadaća i ciljeva zaštite životne sredine i okoliša. Posebice u nacionalnim parkovima Una i Sutjeska.

“Evropski parlament je pokazao i dokazao svoju ozbiljnost praćenjem situacije u regionu, bez obzira što se Bosna i Hercegovina ne nalazi u Evropskoj uniji. Osim toga, naša zemlja je potpisnica brojnih evropskih i međunarodnih konvencija u svrhu zaštite prirode i okoliša, gdje smo se obavezali da ćemo dati svoj maksimum u tom pravcu“, ističe Mulić.

Prema svemu sudeći, Evropski parlament je ovom rezolucijom pokazao da Nacionalni parkovi Una i Sutjeska ne predstavljaju samo vrijednost od lokalnog ili državnog značaja, već i prirodnu i kulturnu baštinu cijele Evrope, pa i svijeta.

Nacionalni park “Una” najmlađi je park prirode u ovom dijelu Evrope, ali i jedini u Bosni i Hercegovini koji je dobio Evropski certfikat za održivi razvoj.

tačno.net
Autor/ica 19.4.2016. u 09:56