Društvene uloge žene i njeni identiteti

Stela Kapidžić
Autor/ica 12.4.2018. u 11:33

Društvene uloge žene i njeni identiteti

Žene, kao žrtve naslijeđenog i općeprihvaćenog patrijarhalnog sistema vrijednosti, koji i dalje dominira bosanskohercegovačkim društvom, nažalost često takvo stanje uopće ne dovode u pitanje, već svoju ulogu bez kritike preuzimaju i reprodukuju, dok su druge svjesne da su dovedene u nepravedan položaj i da treba probuditi i raširiti kritičku svijest o tome .

Vildana Džekman, aktivistica , feministica i pravnica u Fondaciji CURE koja promoviše jednakopravnost spolova, prevenciju nasilja nad ženama i aktivnije učešće žena u društvu općenito, nam govori upravo o društvenim ulogama žene I njenim identitetima.. Fondacija CURE je najaktivnije udruženje koje se bavi pomenutom problematikom .

“Mi imamo pravo na izbor da budemo ono sto jesmo i da u skladu sa tim nastavljamo da radimo na sebi.”

Stela Kapidžić
Autor/ica 12.4.2018. u 11:33