„Prvi mart“: U budžetu Federacije potrebna dodatna sredstva za liječenje povratnika

tačno.net
Autor/ica 30.3.2015. u 16:40

„Prvi mart“: U budžetu Federacije potrebna dodatna sredstva za liječenje povratnika

Koalicija organizacija civilnog društva „Prvi mart“ je danas uputila inicijativu za izmjene Prijedloga Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu, a u skladu sa preporukama Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Planirana budžetska izdvajanja za sufinansiranje troškova liječenja povratnika u RS iznosi 2 miliona konvertibilnih maraka, premda je u Finansijskom planu Fonda solidarnosti FBiH naglašeno da je potrebno najmanje 2.5 miliona KM.

„U budžetu iz 2014. za ovaj segment je planirano i izvršeno 5.5 miliona KM. Dakle, najveće uštede su napravljene upravo na ovom segmentu. Upozoreno je da će Federalni zavod biti prinuđen i dalje ograničavati obim prava do visine odobrenih sredstava iz Budžeta Federacije BiH, te je zatraženo da se povise izdvajanja za pola miliona u odnosu na planirana 2 miliona za ovu godinu, međutim, vlasti su ostale nijeme na ovaj zahtjev,“ kazao je Almir Salihović, koordinator koalicije „Prvi mart“.

„Prvi mart“ je za 3.4. zakazao javnu tribinu „Pristup zdravstvu u povratničkoj zajednici“, koja će se održati u Tuzli, a nakon toga i sličan događaj u Sarajevu, u sklopu zagovaranja trajnog rješavanja prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite za povratnike iz FBiH u RS. Današnja inicijativa je upućena svim zastupnicima u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije.

BudzetFBiH_Zdravstvo_Povratnici

Tagovi:
tačno.net
Autor/ica 30.3.2015. u 16:40