“Prvi mart” predstavio novi izvještaj o kršenjima ljudskih prava u entitetu RS

tačno.net
Autor/ica 17.4.2013. u 10:30

Koalicija organizacija civilnog društva “Prvi mart” uputila je danas na adrese državnih institucija, ambasada i stranih misija, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija, pregled kršenja ljudskih prava i diskriminacije u entitetu Republika Srpska pod nazivom “Izvještaj o kršenjima građanskih i političkih prava građana i građanki nesrpske etničke pripadnosti u entitetu Republika Srpska”.

U izvještaju je obuhvaćen pregled sistemskog i sistematskog kršenja slobode kretanja, slobode okupljanja, slobode udruživanja, slobode izražavanja, slobode informiranja, slobode izbora prebivališta, posebno imajući u vidu ljudska prava garantirana Ustavom Bosne i Hercegovine, Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, te Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima.

Između ostalog, navode se dokazi institucionalne diskriminacije građana i građanki koji pripadaju povratničkoj populaciji, posebno u kontekstu poništenja prebivališta, narušavanja slobode udruživanja i ugrožavanju slobode vjeroispovijesti, misli i savjesti.

U izvještaju se poziva na istragu i utvrđivanje krivične odgovornosti, sa posebnom naznakom na zloupotrebu službenog položaja od strane službenih lica policije i MUP-a entiteta Republika Srpska, te ministra civilnih poslova BiH, a na osnovu informaciju dostavljenih iz Policijske stanice Srebrenica.

Posebna pažnja se stavlja na slučajeve izgradnje pravoslavne crkve na Budaku, narušavanja autonomije Katoličke crkve naredbom o rušenju ograde na groblju u Banja Luci te Islamske zajednice naredbom o brisanju riječi “genocid” sa spomenika u Višegradu.

Rad organizacija civilnog društva u RS-u je ozbiljno ugrožen, na šta upućuje i zabrana organiziranja javnog skupa na Dan ljudskih prava u Prijedoru, te pretres prostorija Asocijacije studenata Srebrenice.

Pozivamo druge organizacije i koalicije da podrže izvještaj, te prošire informacije o kršenjima ljudskih prava. Istovremeno, pozivamo predstavnike civilnog društva da ne politiziraju temu ljudskih prava i koriste je u podizanje međuetničkih tenzija,  budući da svaki oblik neobjektivnog i pristrasnog izvještavanja može samo donijeti štetu za povratnike u entitetu Republika Srpska.

tačno.net
Autor/ica 17.4.2013. u 10:30