Okončana prva „OSCE Model” radionica u Banja Luci

Zlatan Music
Autor/ica 24.5.2018. u 11:47

Okončana prva „OSCE Model” radionica u Banja Luci

Foto: OSCE

Prva simulacija rada Organizacije za sigurnost i saradnju u Europi (OSCE) okončana je u srijedu, 23. maja 2018. godine u Banja Luci. Preko 25 studenata iz Srbije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Bosne i Hercegovine okupili su se kako bi unaprijedili teoretsko i praktično znanje o historiji, ulozi i načinu funkcioniranja OSCE-a, njegovog Stalnog vijeća i terenskih operacija, s posebnim akcentom na prevenciji konflikta.

Model OSCE-a je organiziran od strane Misije OSCE-a u BiH, njene Savjetodavne grupe mladih i Studentske organizacije Fakulteta političkih nauka pri Univerzitetu u Banjoj Luci.

„Nadamo se da će ova aktivnost inspirisati mlade ljude u BiH i široj regiji, a posebno studente političkih nauka i prava, da saznaju više o Organizaciji za sigurnost i saradnju u Europi. Učesnici su imali priliku da naučne na koji način međunarodne organizacije rade i sarađuju u cilju jačanja regionalne i globalne sigurnosti“, izjavio je Dmitry Iordanidi, šef Terenskog ureda Misije OSCE-a u Banja Luci.

Ismet Bolić, student Fakulteta političkih nauka pri Univerzitetu u Banjoj Luci, rekao je: „Model OSCE-a pruža priliku da se okupe mladi, sposobni i kompetentni ljudi iz cijele BiH i regije kako bi razmijenili svoja mišljenja i iskustva“.

Matteo Pugliese, Specijalni predstavnik predsjedavajućeg OSCE-a za mlade i sigurnost, naglasio je: „Uključivanje mladih u glavne tokove je jedan od ključnih elemenata programa rada Italije kao zemlje koja predsjedava OSCE-om u 2018. godini. Zahvaljujući predanom radu Misije OSCE-a u BiH i njene Savjetodavne grupe mladih ova simulacija rada OSCE-a u Banja Luci predstavlja vodeću inicijativu ove vrste pokrenute na Zapadnom Balkanu“.

Ova radionica je prva u nizu serije simulacija koje će se održati u BiH kako bi se studentima pružila jedinstvena prilika da steknu uvid u razne aspekte rada OSCE-a u okviru vojnopolitičke, ekonomske, okolišne i ljudske dimenzije.

Zlatan Music
Autor/ica 24.5.2018. u 11:47