Javna akcija: “Budućnost kakvu zahtjevamo”

tačno.net
Autor/ica 24.3.2017. u 15:47

Javna akcija: “Budućnost kakvu zahtjevamo”

Javna akcija pod nazivom: „Budućnost kakvu zahtjevamo“ održat će se 28.3.2017. godine u periodu 17:00 – 19:00 časova na trgu Krajine u Banjaluci.

Povod organizovanja akcije je saznanje da je u toku izrada Okvirne energetske strategije BiH. Kroz izradu ove strategije, BiH bi konačno mogla da sebi obezbjedi sigurnu budućnost, tako što bi počela ulagati u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije. Samo na ovaj način bi Bosna i Hercegovina mogla odgovoriti na potrebe njenih građana i građanki i zahtjeve Evropske unije. U tom slučaju svi budući planovi za investicije u nove termoelektrane na ugalj i hidroelektrana moraju biti otkazani!

Kroz ovu akciju izražavamo svoju zabrinutost zbog netransparentnosti procesa izrade strategije i saznanjem da će izrada i usvajanje strategije trajati manje od pola godine. Izradu će finansirati Velika Britanija, uz koordinaciju konsultantske kuće PriceWaterhouseCoopers. Trenutno nemamo nikakve informacije o uključivanju javnosti u proces.

Cilj ove akcije je da ukažemo na značaj uključivanja šire i stručne javnosti u izradi pomenutog dokumenta te istima pružimo više informacija o procesu. Smatramo da je to ključan korak jer je na građanima i građankama BiH da odredimo kakvu budućnost želimo, a na institucijama i konsultantima da omoguće ostvarivanje tih zahtjeva.

Akcija će se sastojati od interaktivnog rekvizita u obliku ,,harmonike’’ na kojem će biti ispisane poruke vezane za planiranje elektroenergetskog sektora u BiH. Rekvizit će poslužiti kao interaktivni vizual gdje će građani i građanke dobiti mogućnost učešća – tako što će iz različitih uglova posmatranja moći da se upoznaju sa stavom koji zagovaraju BiH političari, a iz drugog ugla sa stavom koji zastupamo mi. Na dan akcije, svim relevantnim institucijama BiH ćemo uputiti otvoreno pismo, koje su potpisale 22 organizacije civilnog društva, a kojim zahtijevamo transparentan i participativan proces izrade Okvirne energetske strategije.

Otvoreno pismo, kao i ,,harmonika’’ će biti postavljeni na mobilnim galerijskim solarnim panelima koji će tokom akcije svijetliti uz pomoć napajanja iz fotonaponskih ćelija i time prikazati potencijale korištenja solarne energije.

Tagovi:
tačno.net
Autor/ica 24.3.2017. u 15:47