Glavna predstavnica IFIMES-a pri ECOSOC/UN Mernik Knee na raspravi o umjetnoj inteligenciji u New Yorku

IFIMES
Autor/ica 31.10.2019. u 08:44

Glavna predstavnica IFIMES-a pri ECOSOC/UN Mernik Knee na raspravi o umjetnoj inteligenciji u New Yorku

Foto: Rasprava u UN-u “Umjetna inteligencija – Tehnologija u službi čovječanstva: osiguranje pravnih standarda”

Glavna predstavnica Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) pri ECOSOC/UN u New Yorku Irena Mernik Knee je na marginama Generalne skupštine UN sudjelovala na raspravi, koju su podržali Vijeće Evrope (CoE), UNESCO i Slovenija sa naslovom »Umjetna inteligencija – Tehnologija u službi čovječanstva: osiguranje pravnih standarda«.

U raspravi su sudjelovali: Fabrizio Hochschild-Drummond, specijalni savjetnik Generalnog sekretara UN, Jan Kleijssen, direktor Direktorata za informacijsko društvo i akcije protiv kriminala pri Vijeću Evrope (CoE); Marie Paul Roudil, predstavnica UNESCO u UN, Joanna Bryson, profesorica Univerziteta Bath, Moira Patterson, direktorica za globalni trg i saradnju u zajednici sa Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE) i brojni drugi.

Rasprava se fokusirala na ulogu međunarodnih organizacija u postavljanju globalnih standarda, poštivanju ljudskih prava, demokratiji i pravnoj državi u svjetlu brzog razvoja i upotrebe umjetne inteligencije. Tehnički standardi za oblikovanje, razvoj i uvođenje umjetne inteligencije te njeno certificiranje istaknuti su kao izazovi povezani sa transparentnošću, privatnošću, sigurnošću, interpretacijom i kontrolom.

Rasprava, koja je privukla mnoge sudionike iz vladinih, nevladinih organizacija, privatnog sektora i akademske zajednice, pokazala je veliki interes za izazove i mogućnosti koje nudi umjetna inteligencija.

Foto: Irena Mernik Knee, glavna predstavnica IFIMES-a pri ECOSOC/UN

Glavna predstavnica IFIMES-a pri ECOSOC/UN Irena Mernik Knee u svom govoru osvrnula se na pitanje platforme, koja će biti dostupna za konstruktivnu upotrebu umjetne inteligencije na Balkanu i Bliskom Istoku, gdje su demokratije ponovno uspostavljene ili se zemlje suočavaju sa određenim stepenom nestabilnosti te se suočavaju sa izazovima održavanja mira. Mernik Knee je naglasila, da se ovdje može poboljšati tehnološki napredak, ljudski razvoj i doprinos stvaranju optimalnih uvjeta za poštivanje ljudskih prava i uvjeta za održivi razvoj. Ljudska prava, demokracija i vladavina zakona trebali bi podržati ekonomsku i političku stabilnost u tim regijama.

Na marginama rasprave, glavna predstavnica IFIMES-a za ECOSOC/UN Irena Mernik Knee održala je brojne bilateralne susrete.

IFIMES
Autor/ica 31.10.2019. u 08:44