Svi moji direktori

Gradimir Gojer
Autor/ica 30.5.2020. u 09:07

Svi moji direktori

Kada čovjek dođe u godine u kojima sabire svoja ne malogodišnja iskustva treba zapisati tko su ljudi koji su mu ostali u sjećanju. Zato danas s radošću zapisujem imena direktora teatra sa kojima sam surađivao i sa kojima sam dijelio uspjehe i neuspjehe sarajevskog središnjeg hrama božice Talije…

Profesor Vlajko Ubavić bio je teolog i prevoditelj s francuskog jezika. Boljeg čelnog čovjeka teatra nisam upamtio. Ubavić je i u jugoslavenskim razmjerama bio jedan od najuglednijih direktora nacionalnih teatarskih kuća. Odlikovao se urođenom gospoštinom i širinom pristalom samo intelektualnim gromadama kozmopolitskih dimenzija.

Književnik, dramski pisac, prozaist, libretist, baletni i kazališni kritičar, Miroslav Jančić me kao Direktor Drame po odlasku Tvrtka Kulenovića na profesuru na Filozofskom fakultetu ustoličio na mjesto dramaturga Narodnog pozorišta Sarajevo još dok sam bio student Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Najduže sam surađivao sa Srbislavom Srbom Slijepčevićem kao direktorom Drame. Sjajan čovjek i usmeni pisac, odan narodnoj epici.

Nakon Vlajka Ubavića direktorij Narodnog pozorišta preuzeo je dramski pisac, redatelj i angažirani intelektualac Ivan Fogl. Čovjek koji mi je predavao na Akademiji i uvodio me u tajne i čarolije radiofonije.

Svaki od ovih ljudi  formirao je dio mojih estetskih, ali što je iznimno bitno i mojih etičkih svjetonazora!

Svima sam zahvalan za naukovanje i suradnju bez kojih ne bih bio ono što jesam.

Gradimir Gojer
Autor/ica 30.5.2020. u 09:07