MMF: Veliki lockdown oboriće svjetsko gospodarstvo u 2020. za 3%

Hans Bentzien
Autor/ica 15.4.2020. u 09:32

MMF: Veliki lockdown oboriće svjetsko gospodarstvo u 2020. za 3%

Pretovaranje kontejnera u kineskom Wuhanu: Pad kakav nije doživljen skoro cijelo stoljeće – Foto: Xiao Yijiu/ DPA

Piše:  Hans Bentzien
Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Međunarodni monetarni fond (MMF) računa sa tim da će pandemija Corona virusa dovesti do pada svjetskog gospodarstva u tekućoj godini na šta bi trebao slijediti snažan oporavak u slijedećoj godine – uz pretpostavku da pandemija jenja u drugoj polovini godine.

Prema MMF mogao bi globalni bruto domaći proizvod (BDP) pod ovim pretpostavkama opasti za 3 posto nakon što je još u januaru bio prognoziran rast od 3,3 posto. Za 2021. MMF prognozira 5,8 (prije 2,4) posto rasta.

Za SAD očekuje MMF za 2020. i 2021. BDP stope od minus 5,9 i plus 4,7 posto. MMF u najnovijem izvještaju ne daje opaske specifične za svaku zemlju. Sa pogledom na SAD on ipak više puta napominje prednost koju zemlja koristi kao emitent globalne rezervne valute, američkog dolara.

Njemačko gospodarstvo bi moglo pasti za 7,0 posto

I zemlje evropskog prostora prema MMF imaju sredstva i mogućnosti da finansijskopolitički reaguju na pandemiju. Međutim ovdje MMF upozorava da bi finansijski jače zemlje trebale pomoći slabijima i pritom se treba uvažiti da se kod pandemije radi o jednom „čisto eksternom šoku“. Za evropski prostor MMF prognozira BDP stope od minus 7,5 i plus 4,7 posto, za Njemačku od minus 7,0 i plus 5,2 posto i Francusku od minus 7,2 i plus 4,5 posto.

Zemlje posebno teško pogođene Corona virusom Španija i Italija doživjeće prema MMF i najveće gospodarske štete. Za Španiju MMF prognozira BDP stope od minus 8,0 i plus 4,3 posto i za Italiju od minus 9,1 i 4,8 posto.

Kina sa jakim padom aktivnosti u 1. kvartalu i 1,2 posto rasta u 2020.

U pretpostavke prognoze spada i to da će zemlje najjače gospodarsko djelovanje lockdowna osjetiti u drugom kvartalu. Izuzetak je Kina, gdje je djelovanje prema MMF bilo najjače već u prvom kvartalu. MMF računa u prvom kvartalu sa jakim padom gospodarske aktivnosti. Kina objavljuje u petak podatke o BDP. Za 2020. i 2021. MMF prognozira stope rasta od 1,2 i 9,2 posto.

MMF pretpostavlja da će teško pogođene zemlje izgubiti 8 posto svojih radnih dana a manje pogođene 5 posto. Ovaj efekat pribrojava se onima koji su izazvani strožijim uslovima finansiranja, slabijom međunarodnom potražnjom i nepovoljnijim uslovima trgovine. Nepovoljni uslovi finansiranja mogli bi se, prema MMF, održati u prvom polugodištu a onda se ublažiti. Za 2020. i 2021. pretpostavljena je spot cijena nafte od 25,60 i 37,90 dolara.

MMF u svome svjetskom gospodarskom pregledu proigrava tok pandemije u različitim intenzitetima i trajanju. Oni vide veliki rizik u tome da će stvarni razvoj biti nepovoljniji nego u gore opisanom baznom scenariju. To bi moglo“ dovesti centralne banke na ivicu njihovih mogućnosti kao zaštitna mreža finansijskih sistema i fiskalne troškove šoka još povećati“, upozorava MMF.

Preduzeća i domaćinstva potporiti sa kreditima i gotovinom

MMF savjetije zemljama da svoje napore prvousmjere na gušenje virusa i pritom pomognu siromašnijim zemljama sa robama i ekspertizama. Međutim one bi trebalo da i štete koje su nastale „isključenjem“ (lockdown) javnog i gospodarskog života ograniče prema svojim mogućnostima. Trebalo bi spriječiti bankrote firmi a privatna domaćinstva potporiti sa gotovinom. MMF ukazuje na iskustva afričkih zemalja da to učine digitalnim putem.

Kao dalju mogućnost MMF navodi novo pregovaranje sa bankama o kreditima. MMF želi  sam u okviru svojih proširenih mogućnosti pomoći zemljama u dobijanju kredita. MMF apeluje na zemlje koje budu imale na raspolagnju vakcinu protiv Corona virusa da je brzo i bez diskriminacije stave na raspolaganje svim zemljama.

finanzen.net

Hans Bentzien
Autor/ica 15.4.2020. u 09:32