Socijalne razlike: Siromaštvo prijeti 26 miliona mladih građana EU

tačno.net
Autor/ica 28.10.2015. u 11:33

Socijalne razlike: Siromaštvo prijeti 26 miliona mladih građana EU

Foto: DPA

Uredio: Ešref Zaimbegović

Prema jednoj studiji 26 miliona djece i mladih u EU ugroženi su siromaštvom i socijalnom izopštenošću. Time bi bili oni mlađi najveći gubitnik ekonomske i krize dugova proteklih godina u EU.

Pogođeno je skoro 30% svih mlađih od 18 godina, pokazuje takozvani Social Justice Index zadužbine Bertelsmann, koji upoređuje socijalni razvoj u svih 28 država EU. Više od 5 miliona mladih ima samo male perspektive u budućnosti pošto ne mogu naći ni mjesto za obrazovanje niti posao.

“Mi si ne možemo dozvoliti izgubljenu generaciju u Evropi niti socijalno niti ekonomski”, komentira Aart De Geus, predsjedavajući zadužbine Bertelsmann, rezultate studije. “EU i njene države članice moraju preduzeti sve da se šanse mladih ljudi trajno poboljšaju.”

Mladi su i u Njemačkoj u nepovoljnom položaju

Njemačka zauzima, kao već i u prvoj studiji, sedmo mjesto uprkos svojoj velikoj privrednoj snazi. Istraživači napominju da sa 40% atipično zaposleni imaju preveliki udio u Njemačkoj. Ovi ljudi su i pored posla na puno radno vrijeme ugroženi siromaštvom – zbog ugovora na određeno vrijeme i niske zarade.

Kod ravnopravnosti među generacijama Njemačka se u odnosu na 2014. pogoršala sa 10. na 15. mjesto. Tako kod onih mlađih od 18 godina oko 5% mora živjeti pod teškim materijalnim uslovima dok je kod onih iznad 65 godina to samo 3,2%. I kod pristupa obrazovanju Bertelsmann kritikuje u Njemačkoj jaku povezanost između socijalnog porijekla i uspjeha u školovanju.

Najbolja je Švedska. Kod država na jugu Evrope sa visokom nezaposlenošću mladih, upozorava studija, na potrebu strukturnih reformi. ”Tamo mnogi visokoobrazovani ljudi uopšte ne dolaze na tržište rada. Prelaz iz obrazovanja u zapošljavanje ne funkcioniše”, kaže Daniel Schraad-Tischer, ekspert zadužbine Bertelsmann.

spiegel.de

tačno.net
Autor/ica 28.10.2015. u 11:33