Američka blokada budžeta: Blokada vlade postaje nacionalni bezbjednosni rizik

Marc Pitzke
Autor/ica 24.1.2019. u 10:39

Američka blokada budžeta: Blokada vlade postaje nacionalni bezbjednosni rizik

Foto: AP

Najduža blokada budžeta u istoriji SAD ugrožava u međuvremenu cijelu naciju. Uredima za bezbjednost kao što je FBI nedostaje novac. Oni sad upozoravaju: Od blokade vlade profitiraju kriminalci i teroristi.

Piše: Marc Pitzke, New York
Preveo i uredio: Ešref Zaimbegović

Predsjednik SAD Donald Trump je već odavno u sukobu sa FBI: On vrijeđa saveznu policiju otkada oni istražuju u Ruskoj aferi protiv  njegovog  izbornog štaba i očigledno i protiv njega samog. Zbog toga je otpustio šefa FBI Jamesa Comeya i njegovog zamjenika Andrewa McCabea. Zbog toga bijesni protiv bivšeg šefa FBI i posebnog istražitelja u Ruskoj aferi Roberta Muellera. Zato naziva ostale agente FBI “korumpiranim”.

Izgleda da je Trump sada našao put kako da najveći američki pravosudni aparat onemogući – blokadom vlade (Shutdown).

Već više od 32 dana traje najduža blokada budžeta u istoriji SAD. Međutim kraj ovoga spora koji je provocirao Trump svojim zahtjevima za granični zid prema Meksiku, nije na vidiku – prije svega zbog tvrdoglavosti predsjednika.

Tako miruju poslovi u osam ministarstava i ureda. A to šteti ne samo 800.000 namještenika vlade koji od Božića nisu dobili platu. Šteti sve vidljivije i državnoj sigurnosti cijelih SAD o kojoj se brinu mnogi službenici, često sa naporom i u tišini: Njihove pojedinačne sudbine  gomilaju se i postaju nacionalni problem.

Pogođeno je naprimjer ministarstvo domovinske zaštite osnovano nakon terorističkih napada 11.9. sa carinom, graničnom zaštitom, tajnim servisom i transportnom i sigurnosnom agencijom (TSA) nadležnom za aerodrume. Tamo su mnogi saradnici „esencijalni“, moraju uprkos svemu raditi – iako bez novca. Već na vikend deset procenata svih namještenika TSA ozlojeđeni odbili su da dođu na posao.

I većina agenata FBI mora i dalje neplaćena crnčiti. Poslijedice za namještenike ali i za borbu protiv kriminala u cijeloj zemlji, objavila je sada Asocijacija agenata FBI (FBIAA), profesionalno udruženje više od 14.000 aktivnih i penzionisanih agenata FBI: U jednom izvještaju od 72 strane sakupljene su žalbe njihovih članova.

U tom izvještaju stoji da kako centrala FBI kao i svih 56 lokalnih filijala počinju da bolno osjećaju konzekvence blokade vlade. Nedostatak novca i osoblja opterećuju sve više istrage i odugovlače mnoge postupke. Od toga profitiraju kriminalci – teroristi, dileri droge, gangsteri, trgovci djecom.

„Više ne možemo plaćati naše informante“, piše jedan pripadnik antiterorističke službe. „Mi riskiramo da trajno izgubimo i njih i informacije koje nam daju. To nije prekidač koga možemo uključiti i isključiti.“ Putni troškovi se ne plaćaju, ne izdaju se pozivi na saslušanje, pa čak i materijal koji se dostavlja tajnim službama ili čak predsjedniku, već dugo se ne radi.

 „Nemamo više autoguma“, javlja jedan agent. „Naši automehaničari sjeku službena auta da bi zamjenili gole gume.“ Nedostaje im i pribor za kriminalističko tehničke istrage, naprimjer filteri za osiguranje tragova ili ispitivanje DNA. Jedan drugi se žali da ne može kupiti ni SIM karticu.

„Blokada vlade uzela nam je manevarski prostor“, izvještava jedan specijalni agent koji se prema vlastitoj izjavi upravo nalazi u akciji protiv jedne moguće terorističke „top opasnosti“. „Bojimo se da naš neprijatelj zna da se sada može slobodno kretati.“

„Zbog toga su i djeca u opasnosti“, piše jedan skriveni agent koji istražuje seksualne delikte. Takođe su pogođene i žrtve domaćeg nasilja: Ne mogu biti saslušani, njihove izjave ne mogu se obraditi i njihovi advokati ne mogu se platiti.

Jedan agent koji se infiltrirao u „jedan posebno nasilan ulični gang“, izjavio je na protokol, da je morao prekinuti operaciju zbog nedostatka novca. Tako se izgubi jedina šansa da se uhapsi „ više veoma brutalnih osoba“. „Mi smo se zakleli da ćemo štititi američki narod“, piše on, „ali mi to ne možemo raditi ako se poslovi vlade odmah ne obnove“.

Nekoliko saradnika FBI izvještava kako finansijski stres utiče na njih privatno – uprkos besplatnom izdavanju hrane koje su organizovali uredi. „Već jedanaest godina moja supruga bori se sa rakom“, piše jedan. „Prvi puta u mojoj karijeri morao sam prijatelje i rodbinu moliti za pomoć.“ To da državni činovnici moraju nositi teret političkog polariziranja u SAD smatra on „odvratnim”.

Samo jedan državni istražni organ ostao je, po vlastitoj izjavi, sačuvan od blokade vlade jer se finansira iz neovisnih izvora – biro specijalnog istražitelja u Ruskoj aferi Roberta Muellera.

spiegel.de

Marc Pitzke
Autor/ica 24.1.2019. u 10:39