Zoranu Miliću sedam godina zatvora za zločin protiv civila

tačno.net
Autor/ica 8.5.2014. u 08:30

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine otpremilo je 25. aprila ove godine drugostepenu presudu u predmetu Zoran Milić kojom je djelimično uvažena žalba branioca optuženog Milića u pogledu odluke o kazni, te je prvostepena presuda preinačena na način da je optuženi Zoran Milić za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. preuzetog Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ) u vezi s članom 22. istog zakona (saizvršilaštvo), za koje je prvostepenom presudom oglašen krivim, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina.

U ostalom dijelu prvostepena presuda je ostala neizmijenjena.

Prvostepenom presudom od 29. novembra 2013. godine optuženi Zoran Milić oglašen je krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. preuzetog KZ SFRJ u vezi s članom 22. istog Zakona (saizvršilaštvo). Za navedeno krivično djelo izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od devet godina.

Tužilaštvo BiH je izjavilo žalbu na presudu zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom Apelacionom vijeću da prvostepenu presudu preinači u pogledu izrečene kazne zatvora na način da se optuženom izrekne kazna zatvora u dužem trajanju.

Branilac optuženog Zorana Milića je izjavio žalbu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da se žalba uvaži i osporena presuda preinači i optuženi Zoran Milić oslobodi optužbe ili pak da vijeće žalbu uvaži, prvostepenu presudu ukine i odredi održavanje pretresa pred istim vijećem.

Apelaciono vijeće je održalo javnu sjednicu 1. aprila ove godine na kojoj su Tužilaštvo i branilac optuženog ostali kod pismeno iznijetih žalbenih razloga i prijedloga. Apelaciono vijeće je ispitalo žalbu u granicama žalbenih navoda, te je donijelo navedenu odluku, saopćeno je iz Suda BiH.

klix.ba

Tagovi:
tačno.net
Autor/ica 8.5.2014. u 08:30