Zbog zagađenja zraka upitno redovno odvijanje nastave u Sarajevu

tačno.net
Autor/ica 3.12.2018. u 16:00

Zbog zagađenja zraka upitno redovno odvijanje nastave u Sarajevu

foto: N1

Prema riječima stručnjaka, djeca spadaju u grupu posebno ranjivih osoba kada je riječ o bolestima koje uzrokuje kontaminacija zraka.

Ministar obrazovanja, nauke i mladih KS Elvir Kazazović je rekao kako resor kojim upravlja ne može donijeti bilo kakvu odluku bez zvaničnog stava Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

“Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS ima zadatak da kontrolira stepen kontaminacije zraka u Sarajevu i ono je to koje treba, naravno ako uvidi potrebu, nama poslati instrukciju o mogućem skraćivanju časova ili eventualnoj obustavi nastavnog procesa u potpunosti. Mi smo prošle godine u ovo vrijeme radili i na skraćivanju časova i na obustavi nastave, ali smo prije toga dobili instrukciju od navedenog ministarstva”, rekao je Kazazović.

S druge strane, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić nas je preusmjerio na Zavod za javno zdravstvo KS koji, prema riječima ministra, ima konkretne statistike i ostale popratne informacije vezane za trenutna zagađenja. Iako smo poslali upit navedenoj instituciji, još uvijek nismo dobili odgovor.

“Pošto se momentalno nastavni proces odvija bez ikakvih smetnji, škole bi trebale pronaći privremena rješenja kako na što manju mjeru svesti opasnost od narušavanja zdravlja učenika. Djeci bi trebalo smanjiti boravak na otvorenom u sklopu nastavnih aktivnosti, trebala bi se intenzivirati online nastava, a djeci sa zdravstvenim poteškoćama trebalo bi omogućiti izostanak s nastave ili im bar pravdati izostanke. Međutim, mi apeliramo da se pokuša iznaći sistemsko rješenje”, naglasio je Zdravko Kujundžija iz Vijeća roditelja KS.

S mišljenjem predstavnika Vijeća roditelja KS saglasan je i Saudin Sivro u ime Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja KS.

“Smatramo kako Vlada KS zajedno s oba ministarstva treba preko nadležnih institucija ocijeniti situaciju i adekvatno reagirati kada je riječ o utjecaju zagađenja zraka na zdravlje djece. Također, ako se utvrdi da je situacija alarmantna, apeliramo da se nastava potpuno prekine, a ne da se skraćuje. Časove bi djeca nadoknadila kada bude lijepo vrijeme. Naš stav je da zdravlje djece i prosvjetnih radnika treba uvijek biti ispred redovnog odvijanja nastavnog procesa”, naglasio je Sivro.

klix.ba

tačno.net
Autor/ica 3.12.2018. u 16:00