Završava se projekt OSCE-a pod nazivom: „Jačanje kapaciteta za procesuiranje predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini“

tačno.net
Autor/ica 12.12.2017. u 12:50

Završava se projekt OSCE-a pod nazivom: „Jačanje kapaciteta za procesuiranje predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini“

Tokom današnje ceremonije, održane u Sarajevu, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini obilježila je uspješan završetak projekta pod nazivom: „Jačanje kapaciteta za procesuiranje predmeta ratnih zločina“. Navedeni projekt predstavlja dio dugogodišnje podrške Misije OSCE-a u BiH razvoju pravosuđa i jačanju njegovih kapaciteta za procesuiranje predmeta ratnih zločina.

U protekle tri godine, realizacijom ovog projekta osposobljeni su tužioci, sudije, advokati, pomoćno osoblje pravne struke, službenici za podršku svjedocima i istražitelji, koji su učestvovali u više od 100 edukativnih aktivnosti posvećenih nizu različitih tema, uključujući i teme posvećene razvoju vještina vođenja istrage, izrade pravnih dokumenata, analize dokaza i krivičnog gonjenja počinilaca u predmetima seksualnog nasilja počinjenog u oružanom sukobu.

Osim toga, u okviru projekta organiziran je i sveobuhvatan uvodni kurs na temu procesuiranja predmeta ratnih zločina za više od 140 novih službenika zaposlenih u skladu sa EU Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA). Osim aktivnosti obuke, ovaj projekt igrao je vodeću ulogu u jačanju tehničkih kapaciteta i promoviranju upotrebe novih istražnih tehnika, kako bi se omogućilo pronalaženje osumnjičenih i svjedoka izvan granica BiH, te poboljšali izgledi za zadovoljenje pravde za žrtve.

„Misija OSCE-a u BiH pokrenula je projekt: „Jačanje kapaciteta za procesuiranje predmeta ratnih zločina“ 2014. godine. Ovaj projekt predstavlja uzor u pogledu ostvarenja bliske saradnje između međunarodne zajednice i domaćih institucija, u interesu ostvarenja dugoročnih poboljšanja u sektoru pravosuđa“, rekao je šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Bruce G. Berton. „U pogledu koncepta, ovaj projekt počivao je na temeljima Programa praćenja sudskih postupaka, što nam je omogućilo da edukativne aktivnosti i aktivnosti tehničke podrške osmislimo na način koji u potpunosti zadovoljava potrebe sektora pravosuđa u pogledu razvoja kapaciteta za procesuiranje ovih predmeta.“

Gordana Tadić, vršiteljica dužnosti glavnog tužioca BiH izjavila je: „tokom trajanja projekta: „Jačanje kapaciteta za procesuiranje predmeta raznih zločina“, svi tužitelji i stručno osoblje, uz pomoć Misije OSCE-a u BiH, intenzivirali su rad na istragama predmeta ratnih zločina, a svoje stečeno znanje sa početnih i specijaliziranih obuka primijenili su i praktično, na terenu. Još jedan rezultat ovog projekta ogleda se u poboljšanju kvaliteta podignutih optužnica, zbog čega smo zahvalni Misiji OSCE-a u BiH, a svakako se nadamo i očekujemo nastavak uspješne saradnje na ovom polju.“

Aktivnosti obuke realizirane tokom trajanja ovog projekta organizirane su u bliskoj saradnji sa entitetskim centrima za obuku sudija i tužilaca. Arben Murtezić, Direktor Centra za obuku sudija i tužilaca Federacije BiH, istakao je važnost ovog projekta. „Značaj ovog projekta leži u činjenici da su zahvaljujući njemu razvijene vještine i obogaćeno znanje pravnih stručnjaka u procesuiranju predmeta ratnih zločina. Ovo je bio jedan od najvažnijih projekata u kojima su učestvovali centri za obuku sudija i tužilaca. Nastavit ćemo raditi sa Misijom OSCE-a u BiH na pružanju podrške pravosuđu BiH.“

Projekt jačanja kapaciteta za procesuiranje predmeta ratnih zločina realizirala je Misija OSCE-a u BiH, sredstvima vlada SAD-a, Velike Britanije, Norveške, Švicarske, Njemačke, Italije i Austrije.

tačno.net
Autor/ica 12.12.2017. u 12:50