Zaključci Vijeća Europske unije o Bosni i Hercegovini, 17. oktobar/listopad 2016.

tačno.net
Autor/ica 17.10.2016. u 16:01

Zaključci Vijeća Europske unije o Bosni i Hercegovini, 17. oktobar/listopad 2016.

Vijeće Europske unije je 17.10.2016. godine usvojilo zaključke o Bosni i Hercegovini, uzimajući u obzir nedavna politička dešavanja u zemlji. Vijeće je ponovno naglasilo svoje svoje nedvosmisleno opredjeljenje EU perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene države, te je usvojilo sljedeće zaključke:

1. Vijeće iznova ističe svoje nedvosmisleno opredjeljenje europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene države. U tom kontekstu, Vijeće pozdravlja ostvareni napredak Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija, istaknut također i u zaključcima Vijeća od 20. septembra/rujna 2016. godine.

2. Vijeće konstatira da su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini 2. oktobra/listopada 2016. godine uglavnom uredno provedeni. Na domaćim vlastima je da ispitaju nekolicinu nepravilnosti i izoliranih nasilnih incidenata. Vijeće žali zbog protupravnog održavanja entitetskog referenduma o Danu Republike Srpske, suprotno odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 17. septembra/rujna 2016. godine. Referendum je prouzrokovao nepotrebne tenzije i ugrozio vladavinu zakona. Vijeće ohrabruje institucije u Bosni i Hercegovini da riješe ovo pitanje putem utvrđenih zakonskih procedura, konstruktivnog dijaloga i postojećeg ustavnog okvira. Vijeće nastavlja pratiti ovu situaciju.

3. Vijeće poziva Bosnu i Hercegovinu da i dalje ostane usmjerena na proces europskih integracija, uključujući i putem učinkovite provedbe Reformske agende, potrebne za rješavanje ekonomskih i socijalnih izazova, kao i u oblastima vladavine prava i javne uprave. Vijeće nadalje poziva institucije u Bosni i Hercegovini da ulože dodatne napore posebno u smislu funkcioniranja pravosuđa, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, kao i borbe protiv radikalizacije i terorizma.

4. EU istovremeno ohrabruje vlasti u Bosni i Hercegovini da, uz podršku međunarodne zajednice, ubrzaju napore na rješavanju pitanja zbrinjavanja viškova municije i drugih otvorenih pitanja.

5. Vijeće pozdravlja kontinuirano prisustvo Operacije „Althea“ koja i dalje može doprinijeti kapacitetima reagovanja vlasti Bosne i Hercegovine u slučaju eventualne potrebe, s naglaskom na izgradnju kapaciteta i obuku. U tom kontekstu, kao dio sveukupne strategije EU za Bosnu i Hercegovinu, Vijeće potvrđuje spremnost EU da u ovoj fazi i dalje nastavi izvršnu vojnu ulogu Operacije „Althea“ kao podrške vlastima u Bosni i Hercegovini na održavanju sigurnog okruženja, na osnovu obnovljenog mandata UN-a.

6. Vijeće poziva visokog predstavnika Unije da predstavi Strateški pregled planiran za jesen 2017. godine, kao osnovu za raspravu s zemljama članicama o mogućim opcijama u smislu budućnosti Operacije, također imajući u vidu napredak Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija i uzimajući u obzir sigurnosnu situaciju na terenu.

Tagovi:
tačno.net
Autor/ica 17.10.2016. u 16:01