Vlast i policija – tuga golema

Dino Prohić
Autor/ica 26.3.2014. u 10:24

Vlast i policija – tuga golema

Piše: Dino Prohić Uz dozvolu autora tekst je preuzet sa bloga prohic.no

Bez potrebe za ulaženjem u teoriju države, čisto da se napomene, znamo da (treba da) postoje tri vrste vlasti: zakonodavna, sudska i izvršna vlast, i da bi one trebale da su nezavisne jedna od druge. Jasno, to u BiH nije slučaj. Politika je pretjerano umiješana u sudsku vlast, dok su zakonodavna i izvršna vlast do te mjere isprepletene da se ne vidi razlika. Rješenja?

Najlogičnije je reći: odvajanje nivoa vlasti. Sudstvo i zakonodavna vlast moraju postati neovisni od politike (kao i društvo  u cjelini), da bi mogli raditi svoj posao. Zato se mora provesti reforma društva bazirana na formiranju instrumenata kontrole.

  1. Interne kontrole. U BiH postoji lijepa tradicija špijuniranja bližeg svog, i prenošenja tračeva. To se vrlo dobro može iskoristiti u istražne svrhe. Bosanskohercegovačka posvađanost je izvrsna startna pozicija za smanjenje korupcije u društvu. Sve što se treba uraditi je postaviti ingerencije interne kontrole malo dalje od kuće. Primjerice: korištenje osovine Banja Luka-Sarajevo-Mostar (banjalučka kontrola u Sarajevu, Mostarska u Banjaluci i slično), ili čak iskoristiti i lokalne kontrole tipa: Sarajevo- Zenica. Uz davanje ispravne mogućnosti sankcija, ovo bi moralo doprinijeti većem smanjivanju korupcije u jednom segmentu društva kao što je pravosuđe. To bi u konačnici za sobom povuklo cijelu lavinu promjena u društvu, jer ako pravosuđe funkcioniše (makar i bazirano na strahu), onda i društvo u cijelini počinje da funkcioniše.
  2. Kontrola rada političkih struktura. Osim ove tri osnovne, u demokratskim društvima postoji i (podjednako moćna) upravna vlast. Svrha upravne vlasti je da u djelo sprovode odluke koje se donesu na političkom planu, s tim što sama uprava nije (i ne smije biti) vezana za politiku. Vlasti se mijenjaju, ali da bi država funkcionisala mora postojati profesionalna državna uprava koja je politički neutralna. Iz vlastitog primjera mogu reći da se posao ne mijenja sa promjenom vlasti (od socijalista do konzervativaca). Političarima treba neko vrijeme da prihvate da ista administracija može podjednako kvalitetno opsluživati različite vlasti, ali se na kraju naviknu. Naravno, pravila igre su takva da ih je teško ili nemoguće ignorisati, i pravila su nešto što se poštuje u većini društava.
  3. Sankcioniranje. U BiH u ovom trenutku ima više desetina presuda koje su donesene, pravosnažne, ali se ne izvršavaju. To je apsolutno neprihvatljiva situacija. U zakonu stoji jasno da je neizvršenje  sudske presude krivično djelo, ali… I ovdje je jasan nedostatak nivoa vlasti koji vrši kontrolu. Dakle: mora postojati jasno navedeni mehanizam kada i kako se presuda izvršava, i nakon što se upotrijebe sankcije protiv onoga ko ne radi svoj posao, vidjeti šta se dešava. Ubijeđen sam da bi nakon što nekoliko neizvršitelja završi bez posla, a i na robiji, stvari počele da izgledaju malo drugačije.
  4. Policija. Odakle krenuti? U BiH trenutno postoji više razina policijske vlasti, koje su čak i brojne. Istovremeno, niko se ne osjeća sigurno. Policija se mora pod hitno reformisati. I ovdje je jako bitna interna kontrola, ali je još bitnija i profesionalizacija policije. Da bi funkcionisala, policija mora biti služba u kojoj je atraktivno raditi. Danas je atraktivno biti policajac u sferama gdje se na uniformu gleda kao na izvor dodatne zarade (da, mito koje uzimaju recimo saobraćajni policajci) a ne kao profesija. Osim toga, čest je stav da je posao u policiji lagan a solidno plaćen za nekoga ko ima nizak nivo obrazovanja. Da bi funkcionisala, policija se mora temeljito reformisati. Prvo i prije svega treba smanjiti broj policijskih službenika, a povećati kvalitet. Obrazovanje policije mora se podići na viši nivo, recimo na nivo više škole, što bi moralo biti minimalan zahtjev za zapošljavanje. Fizičke predispozicije moraju biti uslov, ne samo za specijalne jedinice, nego uopšteno. Nemoguće je ozbiljno shvatiti policajca koji izgleda kao da je odrastao za kafanskim stolom, i koji očigledno ne može pretrčati više od tri metra bez opasnosti po infarkt. Nivo plata u takvoj, profesionalnoj policiji mora biti adekvatan, a ne kao danas. Nemoguće je očekivati od nekoga da radi svoj posao savjesno ako za to nije plaćen. Jasno, solidna plata (i opasnost po gubitak iste) je jako dobar motiv za rad kakav se od policije očekuje. Interna kontrola policije, po istoj matrici kao i kontrola drugih organa vlasti, mora biti nemilosrdna na razbijanju korupcije.
  5. Državna revizijska služba. Formiranje službe koja će raditi na osiguranju zakonitosti svih radnji u društvu, i koja će imati mogućnosti sankcioniranja svih organa vlasti.

Odakle pare za sve to? Pogledati tačku 2. Osim toga: što manje novaca se rasipa na bespotrebne rashode, to je više novaca koji se mogu iskorisiti za stvaranje nove vrijednosti.

Dino Prohić
Autor/ica 26.3.2014. u 10:24