U SARAJEVU ODRŽANA KONFERENCIJA MREŽE SAVJETA/VIJEĆA UČENIKA BIH

Anida Pirić
Autor/ica 12.12.2017. u 09:59

U SARAJEVU ODRŽANA KONFERENCIJA MREŽE SAVJETA/VIJEĆA UČENIKA BIH

Mreža savjeta/vijeća učenika Bosne i Hercegovine okupila članove rukovodstva i PR- ove kantona mreže vijeća učenika Federacije Bosne i Hercegovine, regija mreže savjeta učenika Republike Srpske i rukovodstvo mreže savjeta/vijeća učenika Distrikta Brčko, u hotelu „Hollywood“ u Sarajevu.
Ishod ove konferecije, koja je trajala od 08. do 10.12.2017., bila su nova prijateljstva i isplanirane aktivnosti koje predstoje u nastavku ove školske godine.

Nakon što su treneri upoznali učenike sa planom rada konferencije,  mladi lideri su prezentovali aktivnosti koje su realizovali, a jedna od njih je i nedavno realizovana aktivnost „Dan srednjoškolaca“.
Aktivno se radilo i na planovima za budućnost na svim nivoima.

„Konferencija mreSVUBiH-a je bila okupljanje budućnosti naše države na jedno mjesto i onoga što naša država ustvari i jeste, mladost, energija, borba, tim, porodica i mreža. Ovo je jedno od mnogih nadolazećih divnih iskustava gdje su se svi srednjoškolci, iz cijele BiH, uvezali u jednu mrežu, koja je ostala, postala i bit će, dio naših života.“ – navela je predsjednica Kantona Sarajevo , Amina Kolar.

Timski duh, liderstvo i kreativnost do punog izražaja došli su u brojnim radionicama, koje su između ostalog imale za cilj rješavanje aktuelnih problema.
Tim Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko izabrao je da se bavi temom „Bonton u školi.“
Planirano je da se u ovaj projekat, osim učenika, uključe i profesori i pedagozi, te da se organizuje takmičenje između škola na području svih kantona, a zatim na entitetskom i državnom nivou.

„Na kraju, hladno i snježno vrijeme u Sarajevu nije bilo prepreka da se mladi ljudi zbliže, upoznaju, kreiraju nove uspomene, nezaboravna iskustva i s ljubavlju završe ovogodišnju konferenciju, u nadi da će ih na idućoj konferenciji dočekati sunce i pozitivna klima u našoj državi za kreiranje još bolje aktivističke srednjoškolske platforme.” – zaključio je Kenan Kečanović, predsjednik mreže vijeća učenika FBiH.

Edukativno, inspirativno i ohrabrujuće iskustvo. Prevazišli smo barijere odraslih, a ova konferencija im može poslužiti kao primjer da je saradnja moguća bez obzira da li smo jedni, drugi ili treći.
Svi želimo biti isti među jednakima,  u Bosni i Hercegovini, zemlji dostojanstvenog života.

Anida Pirić
Autor/ica 12.12.2017. u 09:59