SVI VODE POLITIKU NATALITETA, SAMO BIH VODI POLITIKU MORTALITETA

tačno.net
Autor/ica 8.10.2014. u 14:22

SVI VODE POLITIKU NATALITETA, SAMO BIH VODI POLITIKU MORTALITETA

PRAVO NA PLAĆENO PORODILJSKO ODSUSTVO I IZJEDNAČAVANJE PRAVA NA PODRUČJU CIJELE BIH

„Ponukane onim što se desilo našoj sugrađanki Belmi Kokić iz Zenice, kao kandidatkinje Komunističke partije, koje su svoju kampanju „Žene sa broja dva“ (Bene nota! Žena nije samo kvota! zasnovale upravo strijemeći rješavanju ovakvih i sličnih problema, želimo izraziti svoju punu moralnu podršku ovoj ženi kao i ostalim ženama koje se nađu u ovoj ili sličnoj situaciji.“

Naime, Belma Kokić iz Zenice zaposlena u kompaniji „Grijanje Zenica“ dobila je otkaz samo zbog toga jer je ostala u drugom stanju, a otkaz joj je uručen SMS porukom. Ovo nije prva situaciju o ovoj firmi, kao ni u drugim kompanijama u Bosni i Hercegovini. Diskriminacija žena u pogledu stvaranja porodice, osnovnog prava jedne osobe, ono na čemu počiva cijeli svijet, svakodnevnica je građanki BiH.

“Upravo zbog ovakvih slučajeva, kao što je slučaj Belme Kokić odlučile smo svoje političko angažovanje usmjeriti na prava žena u našem društvu i ravnopravnost polova koja izostaje u svakom segmenu. Ovo je jedan od rijetkih slučajeva koji su dospjeli u javnost i zbog toga čestitamo gopođi Belmi na smjelosti da kroz svoju priču pomogne ženama u BiH koje strahuju od trudnoće i koje doživljavaju istu sudbinu”, poručuju Aida Gavrić i Sabina Grcić, kandidatkinje Komunističke partije u BiH.

Diskriminacija žena je veliki problem i u slučaju regulisanja prava žena na porodiljsko odsustvo u različitim dijelovima BiH. Pravo na naknadu za vrijeme porodiljskog odsustva je potpuno različito na nivou BiH, što dovodi do potpuno nejednakog položaja žena u Bosni i Hercegovini. Isplata naknada za majke porodilje u nekim dijelovima BiH se uopće ne realizuje, što je uzrokovano nepostojanjem propisa koji bi jednako tretirao majke porodilje na cijeloj teritoriji naše države. Trenutna situacija je takva da Vlade FBiH i RS donose zakonodavni okvir, a kantoni u FBiH i Javni fond za dječiju zaštitu rade na njegovoj primjeni.

U svim svjetskim zemljama vodi se politika nataliteta, samo BiH vodi politiku mortaliteta. Uprkos padu nataliteta u BiH, nadležne institucije i organizacije ne rade mnogo na pitanju izjednačavanja prava porodilja i na zaštiti žena, te kažnjavanju onih poslodavaca koji ženama prijete otkazom zbog trudnoće. Nerijetko se dešava da poslodavci uskraćuju osnovno pravo –  a to je ravnopravnost polova, pa da kao preduslov za zaposlenje biraju samo muškarce. Česti su slučajevi da poslodavci prilikom razgovora zahtijevaju informacije poput bračnog stanja, postojanja veze, namjere zasnivanja porodice itd. Diskriminacija žena je veliki problem i u slučaju regulisanja prava na porodiljsko odsustvo. Činjenica je da porodiljska odsustva nisu uvijek plaćena, a da neke žene dobiju otkaz nakon što ostanu u drugom stanju. Pravo na porodiljsku naknadu je potpuno različito na nivou cijele BiH i to treba rješavati. Ovo su samo neki problemi žena s kojim se suočavaju u društvu, pa ćemo naše političko djelovanje usmjeriti na rješavanje ovih pitanja”, izjavljuju Grcić Sabina i Aida Gavrić.

Kao potencijalno rješenje, Sabina Grcić i Aida Gavrić predlažu da se uvede raspodjela budžetskih sredstava sa gender odgovornim budžetiranjem, tako da se osigura da sadržaj budžeta odražava ciljeve ravnopravnosti spolova prilikom donošenja odluka o raspodjeli budžeta. Rodno nekorektni i neodgovorni budžeti su jedan od razloga zašto veliki broj žena ne ostvari prava na porodiljsku naknadu, smatraju kandidatkinje Komunističke partije. Osim toga, one naglašavaju da je potrebno ujednačiti prava na području FBiH, te uspostaviti Fond za dječiju zaštitu sa posebnom pažnjom na naknade za porodiljsko odsustvo. Sva ova pitanja je neophodno riješiti primjenom zakona koji su na snazi, te kreiranjem novih zakona koji će posebno obrađivati ove teme. Svakako, potrebno je povećati monitoring provođenja postojećih zakona, njihovo je mišljenje.

“Nismo se davno politički angažovale, ali smo od prvog dana osnovale tzv. unutarpartijsku koaliciju Žene sa broja dva, pa smo se posvetili osim borbi za ženska prava u našem društvu i edukaciji žena koje nisu ni svjesne koliko prava im je uskraćeno www.facebook.com/zenesabrojadva. Žene trebaju politici, jer samo žene mogu skrenuti pažnju na problem sa kojima se suočava polovina našeg društva.”

Aida Gavrić, Kandidatkinja Komunističke partije za Skupštinu Kantona Sarajevo (pod rednim brojem dva)

Sabina Grcić, Kandidatkinja Komunističke partije za Parlament Federacije BiH (pod rednim brojem dva)

tačno.net
Autor/ica 8.10.2014. u 14:22