SINDIKAT KANTONALNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA SARAJEVO TRAŽI HITAN SASTANAK SA PREMIJEROM FBIH FADILOM NOVALIĆEM

tačno.net
Autor/ica 21.6.2017. u 10:17

SINDIKAT KANTONALNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA SARAJEVO TRAŽI HITAN SASTANAK SA PREMIJEROM FBIH FADILOM NOVALIĆEM

Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika Sarajevo zatražio je hitan sastanak sa premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem u vezi najavljenih zakonskih izmjena koje pogoršavaju materijalni položaj vatrogasaca u Federaciji BiH.

“Dana 19.05.2017. godine našem Sindikatu obratila se Sindikalna organizacija Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo sa zahtjevom za pomoć, a u vezi sa Nacrtom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH, konkretno predviđenog brisanja člana 114. ovog zakona kojim bi se ukinuo dodatak na posebne uslove rada u visini 30 posto, a koji je Vlada Federacije BiH usvojila i uputila u dalju procedure”, navodi se u dopisu upućenom premijeru Novaliću.

Kao legitimni i reprezentativni predstavnici državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo u čijem sastavu se nalazi Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo tražimo zvaničan sastanak u okviru socijalnog dijaloga na kojem bi naši predstavnici premijera lično upoznali sa zahtjevima i stavovima koji se tiču gore pomenutog zakona i njegovih najavljenih izmjena, kao i ostalih mogućih rješenja vezanih za poboljšanje statusa svih vatrogasaca na području cijele Federacije BiH, kaže se u dopisu.

Sindikat je također uputio i dopis Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u FBiH, čiji je predsjednik Salih Kruščica, za zajednički sastanak zbog trenutne situacije u kojoj su se našli vatrogasci u Federaciji BiH.

“U cilju ostvarivanja prava na rad, zaštitu prava naših i vaših članova vatrogasaca iz rada i po osnovu rada, kao i ostvarivanje i zaštitu njihovih drugih prava i interesa u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima, kao reprezentativni kantonalni sindikat ovakav način postupanja smatramo kao loš socijalni dijalog i odnos koji Vlada FBiH pokazuje prema radnicima iz ove oblasti, te smatramo da je neophodno održati hitan sastanak naša dva sindikata i pokušati napraviti i usaglasiti kvalitetan zajednički stav kada su u pitanju predložene izmjene”, navodi se u dopisu.

Dodaje se da je svima od zajedničkog interesa da održimo ovaj sastanak radi dobiti svih vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.

tačno.net
Autor/ica 21.6.2017. u 10:17