Sebija Izetbegović i rukovodstvo Medicinskog fakulteta pogrešno tumačili zakon

tačno.net
Autor/ica 8.5.2019. u 09:42

Sebija Izetbegović  i rukovodstvo Medicinskog fakulteta pogrešno tumačili zakon

U aktuelnom Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo u članu 94. Zakona (Dodjela akademskih zvanja) u stavu 2. navodi se da „redovni profesor zaključuje ugovor o radu na neodređeno vrijeme“. U tom kontekstu otkazivanje ugovora o radu na Medicinskom fakultetu redovnim profesorima nije imalo zakonsko uporište. Iako je rukovodstvo Medicinskog fakulteta tvrdilo da je razlog što su ti profesori prekinuli radni odnos na KCUS-u koji je nastavna baza, analizom Zakona to se pokazalo kao nezakonito postupanje.

U članu 151. se navodi da se „KCUS uključuje u nastavni proces organizacionih jedinica Univerziteta koje pripadaju grupaciji medicinskih nauka kao nastavna baza ovih organizacionih jedinica za sticanje praktičnih znanja i vještina studenata.“

Nigdje se ne navodi da je KCUS „jedina“ nastavna baza fakulteta iz medicinske grupacije. Prema tom tumačenju, onda ne postoji smetnja da profesor koji radi primjerice u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ bude i profesor na Medicinskom fakultetu.

Osam uglednih ljekara od kojih je šest profesora održali su sastanak sa rektorom UNSA Rifatom Škrijeljom ukazujući na nezakonito postupanje rukovodstva Medicinskog fakulteta, kao i neizvršavanje sudskih odluka. Prof.dr. Ismet Gavrankapetanović, prof.dr. Kemal Dizdarević, prof.dr. Zelija Velija-Ašimi, prof.dr. Mirza Bišćević, prof.dr. Mirsad Kacila, prof.dr. Jasmina Alajbegović, doc.dr. Nabil Naser i doc.dr. Sanko Pandur ukazali su rektoru na sve probleme s kojima se suočavaju otkako su napustili KCUS, a nakon čega im je otkazan i ugovor na Medicinskom fakultetu.
Profesor Gavrankapetanović kazao je za Patriju da su s rektorom razgovarali i u ime još nekoliko obespravljenih kolega koji su se našli u istoj situaciji. Upozoravaju na pogrešnu primjenu zakona, kao i paušalnu primjenu zakonskih odredbi i proizvoljno tumačenje od strane rukovodstva Medicinskog fakulteta i KCUS-a.

Primjena i tumačenje zakona kako to vide rukovodioci Medicinskog fakulteta i Kliničkog centra UNSA trebali bi biti što prije spriječeni i sankcionisani. Kada je prije usvajanja Zakona upozoravano da je on ostao nedorečen, pa u nekim segmentima i neprimjenljiv, nije bilo političke volje da se sluša akademska zajednica. Još uvijek su na čekanju neophodne izmjene Zakona, ali se očekuje da bi se uskoro mogle naći na dnevnom redu Skupštine KS.

Postupanje pojedinaca s Medicinskog fakulteta već je prijavljeno Tužilaštvu KS koje vrši provjere. Rukovodstvo Medicine odbilo je postupiti prema Zakonu, odlukama UO UNSA, Suda, nadležne inspekcije čime su svjesno učestvovali u nezakonitim radnjama i diskriminisali redovne profesore kojima je otkazan ugovor o radu.

Tužilaštvo KS istražuje u ovom slučaju zloupotrebu položaja i kršenje zakona. Istom Tužilaštvu KS podneseno je više krivičnih prijava protiv suspendovane dekanese Semre Čavaljuga za koju se ponovo pravi prostor da bude izabrana za dekanesu.

Patria

tačno.net
Autor/ica 8.5.2019. u 09:42