SDU BiH podnio krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog verbalnog napda na novinarku TV N1 Snežanu Mitrović

tačno.net
Autor/ica 29.12.2016. u 16:15

SDU BiH podnio krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog verbalnog napda na novinarku TV N1 Snežanu Mitrović

Rukovodstvo SDU BiH ovim putem obavještava javnost da je danas uputilo krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv Milirada Dodka, predsjednika manjeg BiH entiteta, zbog osnovane sumnje u vršenje krivičnog djela podsrekavanja, na osnovnu javno izrećenih prijetnji novinarki TV N1 Snežani Mitorvić.

Rukovodstvo SDU BiH najoštrije osuđuje podstrekavačku retoriku Milorada Dodika kojom se pojedini mediji u BiH proglašavaju neprijateljskim, a njihovi novinari se izlažu linču i ugrožava im se život.

SDU BiH stoji na stanovištu da je sloboda javne riječi zagarantovana u svim demokratskim društvima i da je praksa zastrašivanja novinara, kojom se i danas služe pojedini svjetski močnici, pa čak i oni koji se nalaze na čelu velikih svjetskih sila, zaostavštvina nekih davno prošlih vremena totalitarizma. Sloboda javne riječi je noseći stub svakog demokratskog društva i osnova zdravog dijaloga među civilizovanim sagovornicima, a nespremnost na kritiku u prvom redu od strane medija, odraz je slaobsti i manjka formalnog obrazovanja kod političara i drugih javnih djelatnika.

No, s obzirom na ozbiljnost posljednjeg „ispada“, s pravom se pitamo šta još Milorad Dodik treba da uradi da bi Tužilaštvo BiH reagiralo. Ugrožavanje ustavnog poretka BiH, kontinuirana subverzivna djelatnost protiv interesa države BiH, sumnja u koruptivne radnje i primanje mita, kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, javne prijetnje medijima i novinarima, itd. Sve to spada u repertoar krivičnih djela u pokušaju ili u činjenju ili ne činjenju koje se stavljaju na teret Milorada Dodika. Za sada nema adekvatne rekacije Tužilaštva BiH, iako postoji na stotine medijskih izvještaja i navodnih dokaza da je Milorad Dodik počinio neka od navedenih krivičnih djela. Nadamo se da će Tužilaštvo BiH reagovati po našoj krivičnoj prijavi i otvoriti proces protiv Milorada Dodika. U protivnom ukoliko retorika Milorada Dodika proizvede posljedice, smatraćemo i Tužilaštvo BiH odgovornim za saučesništvo zbog ne činjenja.

Rukovodstvo SDU BiH potsjeća javnost da se još od 2009. godine bori da se napadi na novinare u vršenju poslova i zadataka u Krivičnom Zakonu tretiraju kao krivično djelo.  Nažalost, tada nije bilo sluha da se bar na nivou F BiH izumjeni Krivični Zakon u tom segmentu, ali to nije spriječilo one koji su glasali protiv da i danas najgrlatije brane novinare. SDU BiH će i pored toga nastaviti kao i do sada da brani pravo medija na slobodu javne riječi i pravo novinara na autorsku slobodu i kritiku svih oblika negativnog društvenog djelovanja.

 U prilogu:

 Tekst krivične prijave;

Tekst  Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog  Zakona F BiH koji je predložen i dostavljen u parlamentarnu proceduru 2009. godine, kao i svim medijima, nevladinim organizacijama itd.

I jedini odgovor koji nam je stigao od g-đe Borke Rudić iz Udruženja BIH novinara.

 Ured za odnose sa javnošću SDU BIH

 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONA F /BiH

 Član 1.

 Iza Člana 360. dodaje se novi Član 360-a koji glasi:

 Stav I

Ko silom ili prijetnjom da će direktno upotrijebiti silu spriječi predstavnike medija u obavljanju radnje koju preduzima u okviru svoje (propisane) djelatnosti,kaznit će se kaznom zatvora od 3 mjeseca do 3 godine

Stav II

Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana predstavnik medija zlostavljan ili je lako tjelesno povrijeđen ili je krivično djelo iz stava 1. ovog člana počinjeno prijetnjom upotrebe oružja,kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 3 godine

Stav III

Ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana predstavnik medija teško tjelesno povrijeđen,kaznit će se kaznom zatvora od 3 mjeseca do 5 godina

Obrazloženje

Zakona o izmjena o dopunama zakona o krivičnom postupku F/BiH

Zakon o izmjenama i dopunama KRIVIČNOG ZAKONA F BiH predložen je iz razloga da bi se obezbijedila krivično pravna zaštita predstavika medija u obavljanju redovnih poslova iz propisane djelatnosti.

Osnovni oblik djela čini onaj ko silom ili prijetnjom da će neposredno upotrijebiti silu spriječi predstavnika medija u vršenju svoje redovne aktivnosti.

Sprečavanje predstavika medija u vršenju službene radnje postoji kada se upotrebom sile ili prijetnjom da će se neposredno upotrijebiti sila spriječi predstavnik medija u vršenju svoje službene radnje koje poduzima u okviru svojih ovlaštenja odnosno aktivnosti iz svoje redovne djelatnosti.

Pasivni subjekt djela je predstavnik medija i to:novinar,reporter,foto-reporter, snimatelj i to samo za vrijeme dok vrši svoju zakonom određenu djelatnost.

Udruženje BiH novinara

 Cijenjeni/a

U potpunosti podrzavamo vas prijedlog izmjena KZFBIH, koji ste dali u parlementarnu procuduru. Nasa podrska temelji se na cinjenici da smo u 2008. godini svjedoci znacajnog porasta broja napada na novinare kao fizickih, tako i verbalnih, te krsenja novinarskih prava i medijskih sloboda. Osim drasticnog povecanja broja napada na novinare, zabrinuti smo i zbog brutalnosit koja ih prati kao i profisionalnom strukturom napadaca: premijeri, ministri, policajci, parlementarci…samo su neki od napadaca na novinare u toku 2007. i 2008. godine. Isto tako, zalosna je cinjenica da se napadi na novinare ne sankcioniraju zakonski niti nailazimo na podrsku javnosti u osudi ataka na novinare i medije. Zbog toga smatramo iznimno vaznom vasu inicijativu i u potpunosti ju podrzavamo. Uz ovu poruku saljem vam i neke od dokumenata koji bi vam mogli posluziti u obrazlozenju vasih prijedloga za krivnicno sankcioniranje napadaca na novinare u toku obavljanja profesionalnih zadataka.

Ukoliko trebate dodatne informacije, dokumente….slobodno nas kontaktirajte.

Srdacan pozdrav,

Borka Rudic, generalna tajnica

tačno.net
Autor/ica 29.12.2016. u 16:15