SDA KS: ZAGRLJAJ DAVITELJA

Kemal Mahić
Autor/ica 11.7.2014. u 10:11

Izdvajamo

  • Prolaze godine a Vlada KS nije sposobna iznjedriti ministra obrazovanja u svojoj Vladi. Jedno vrijeme ministar obrazovanja je bio Čedomir Lukić, ministar stambene politike! Kakva degradacija obrazovanja! Sve to je prošlo uz pomoć raznih "kozadroida" u Skupštini i Vladi KS. Zbog takve "politike" i odnosa prema obrazovanju dešava se da direktori škola otuđe pečate škola kada odu na bolovanje i službeni put, bez ikakvih sankcija, jer nema ko izreći sankcije! A Gogolj, Kafka i drugi su već davno opisali ovakva stanja raspadajućih društava.

Povezani članci

SDA KS: ZAGRLJAJ  DAVITELJA

A Gogolj, Kafka i drugi su već davno opisali ovakva stanja raspadajućih društava. Vlada i Skupština KS liče na “Belu lađu”. Pune su Soldatovića, Šoića, Ćirka, astrologa… Sve do “dies irae”- Dana konačnog gnjeva!

Piše Kemal Mahić

Sarajevo je kroz prošlost imalo razne vlade i skupštine, bez obzira o kojem je sistemu riječ.Dočekali smo najgoru  Skupštinu u Kantonu Sarajevo u historiji. U protekle četiri godine Skupštinu su vodili SDP (pola mandata) i drugu polovinu mandata SDA. Kao nosioci vlasti u KS formirali su i Vlade koje su se promijenile nakon dvije godine mandata. Kao produkt Skupštine dočekali smo  i  najgoru Vladu u historiji Sarajeva. Zasluge za to pripadaju dvjema političkim strankama koje su na posljednjim izborima dobili najviše mandata za Skupštinu i Vladu KS (SDA iSDP).

Prva vlada koju je vodio SDP (Fikret Musić) napravila je dubiozu u budžetu od cca.150 miliona KM. Zbog toga su i zamjenjeni drugom vladom (SDA) pod vodstvom raznih osoba a posljednji je v.d. premijera (koji je bio izvjesno vrijeme i ministar obrazovanja, finansija i koje čega) Muhamed Kozadra. Njega je predložila za premijera dr. Mirjana Malić (SDP)!!! A ona je nastavila predsjedavati Skupštinom KS sa većinom poslanika iz reda SDA!!!Vrzino kolo! I ova je Vlada nastavila sa dubiozama koje sada premašuju 300 miliona KM!

U programu SDA u uvodnim rečenicama se spominje da je ova  stranka formirana pored ostalog da “zaštiti bošnjačke interese” i kao takva se i danas predstavlja Bošnjacima, kupujući glasove na “zaštiti” nacionalnih interesa. Kada se malo zagrebe po površini ove sintagme uočava se da nema nikakve “zaštite” izuzev onih koji su članovi stranke, koji su branitelji, koji su članovi njihovih porodica. Vodstvo stranke nije još shvatilo da “vjetrenjača više nema” (Jugoslavija), ali oni puštaju iste vjetrove kao 90-tih godina.

To radi  stranačka elita i to je “srce tame”. Prošle su “annus mirabilis”(čudesne godine”. Prošle su godine “kada je sultan vladao, a mi ćemo sultanom”. Stvoreni su klonovi-Amir Zukić i Asim Sarajlić. Jeste li primjetili kako su “otežali” otkako su na funkciji, tjelesno i dubiozno?! Elita gora od rulje (M.Kovač).

A njihov predvodnik, koji “štiti” bošnjačke interese  i ne haje za Bošnjake Hercegovine, Podrinja, Krajine…Vodeći drugu brigu, Bošnjaci su izgubili ministarska mjesta na nivou BiH, na nivou Federacije BiH, u SIP-i, u OSI, u Tužiteljstvu, u Sudu…i ozbiljno je narušena struktura jednotrećinske vlasti na nivou BiH.”Dajte Vi meni kantone sa bošnjačkom većinom, povika Sin Oca. Meni je važnije mjesto direktora moje supruge u Općoj bolnici nego svi državotvorni Bošnjaci Hercegovine, Podrinja, dijaspore… Uostalom tu je Zara, pa nek kupuju”- uzdahnu Sin Oca.

Kako u ovom kolopletu pominjati da ova “državotvorna stranka” vodi računa o trodiobi vlasti na teritoriji Bosne i Hercegovine? Ona vodi računa o tome ako ima kadrove koji pripadaju “familiji”! Ona ne drži do “trodiobe” vlasti ni u kantonima u kojima se ova stranka nalazi na čelu vlada kantona i distrikta Brčko, gdje su izgubili sva ministarska mjesta svojom politikom koja graniči sa mentalnom retardacijom. Najbolja ilustracija nepoštivanja modernih principa u organizaciji države su podaci da izvršna vlast, dakle Vlada KS, ne sprovodi odluke sudskih organa koji su donijeli presude o isplati materijalnih sredstava profesorima srednjih škola u Sarajevu na osnovu zaključenog i potpisanog Kolektivnog ugovora (topli obrok, regres, troškovi života…). To je taj davitelj koji “davi” 2000. profesora i tehničkog osoblja protekle tri godine! To su ti “zagrljaji” u sferi obrazovanja. Da ne pominjemo druge sfere društvenog života! Zagrljaji  koji stežu u ime nacionalnih interesa. Prvo ide red molitvi, onda red ugroženosti i genocida, onda red opasnosti od drugih i drugačijih i eto glasova. Ali, ako pogodiš cilj (vlast) onda ostalo promašiš!

Najbolji dokaz da je “ostalo promašeno”  je stav ovakve vlasti u KS, je odnos te vlasti prema obrazovanju. Prolaze godine a Vlada KS nije sposobna iznjedriti ministra obrazovanja u svojoj Vladi. Jedno vrijeme ministar obrazovanja je bio Čedomir Lukić, ministar stambene politike! Kakva degradacija obrazovanja! Sve to je prošlo uz pomoć raznih “kozadroida” u Skupštini i Vladi KS. Zbog takve “politike” i odnosa prema obrazovanju dešava se da direktori škola otuđe pečate škola kada odu na bolovanje i službeni put, bez ikakvih sankcija, jer  nema ko izreći sankcije! A Gogolj, Kafka i drugi su već davno opisali ovakva stanja raspadajućih društava.

Vlada i Skupština KS liče na “Belu lađu”. Pune su Soldatovića, Šoića, Ćirka, astrologa… Sve do “dies irae”- Dana konačnog gnjeva!

 

Kemal Mahić
Autor/ica 11.7.2014. u 10:11